LES SVARET: Ikke desperate, bare ansvarlige

Statens vegvesen og Bergen kommune vil ha eget kjørefelt for kollektivtrafikk og biler med mer enn én person i Fjøsangerveien i Bergen.

Politiet advarer mot planene, og nå får de støtte fra både NAF og Lastebileier-Forbundet.

Flere ulykker

Alle tre viser til en risikovurdering fra Rambøll, som har beregnet at sambruksfelt vil føre til flere ulykker, nærmest bestemt to lettere skadde og én alvorlig skadd i året.

Med dagens regulering er det ventet én lettere skadd på strekningen.Uenigheten om sambruksfeltet har pågått siden tidlig i 2011. Opprinnelig ønsket vegvesenet at feltet skulle strekke seg fra krysset ved Straumevegen og ned til Fabrikkgaten. Det er blitt endret til en teststrekning på 480 meter.

I juni gikk Vegdirektoratet til det skritt å be Hordaland politidistrikt om å gjøre en ny vurdering, da av én strekning i stedet for fire.

«Dersom politiet ikke finner å ville treffe vedtak om innføring av en forsøksordning med sambruksfelt på den aktuelle delstrekningen, ber vi om å bli orientert», skrev direktoratet, som er overordnet myndighet, og kan overprøve politiets vedtak.

Nå har de fått svaret:

«Det vil sannsynligvis gi en negativ ulykkesutvikling og bli en belastning for nærområdene», skriver visepolitimester John Reidar Nilsen til vegvesenet, ifølge BA.no.

Han peker på at noen vil velge sideveier mot Statsminister Michelsens vei, der det ligger en barneskole, og at det også kan bli trafikkøkning i Conrad Mohrs vei og i Kirkeveien — boligstrøk med smale veier uten fortau.

Kraftig skyts fra NAF

VENTER KAOS: - Dette blir direkte farlig, mener John Atle Hartveit i NAF.ARKIVFOTO: ODD MEHUS

John Atle Hartveit, leder av trafikksikkerhetskomiteen i NAF Bergen levner ingen tvil om hva han mener:— Det blir det det reneste kaos. Det er direkte farlig. Det blir press på alle sideveier, der det allerede er fullt. De må heller bygge flere veier enn å snevre inn de vi har. Jeg håper de tar til fornuft. De burde lytte til hva folk mener. Dette kommer fra grasroten, sier Hartveit til BT.

Norges Lastebileier-Forbund sendte i sommer et brev til Vegvesenet.

«Etter det vi forstår er det politikerne vårt som vil tvinge dette gjennomført. Hvis de har lest rapportene fra risikovurderingene kan ikke vi forstå at de i det hele tatt tør foreslå å innføre sambruksfelt. Er de forberedt til å ta konsekvensen av dette? 0-visjonen kan de bare legge nederst i skuffen», heter det i brevet som er ført i pennen av Bjørn Rivenes.

«De er desperate»

Fylkesleder Jan-Ove Halsøy sier at de ikke har fått svar ennå.

— Dette er et tøvete forslag. Det er trafikkfarlig og direkte uklokt. Bergen kommune skal ha tak i de grønne pengene. Det drypper penger fra statskassen hvis de får det til. De er desperate, sier Halsøy og legger til:- Det er en kvasiløsning som vil føre til mange feltskifter, fordi veien er bygd som den er. Vi har ropt et varsku. Jeg oppfatter at Bergen kommune står bak. Politikerne går med øreklokker. De gjør veldig mye som ikke er gjennomtenkt, sier fylkeslederen.

Hva mener du? Diskuter under:

sambruksfelt fjøsangerveien.pdf
BT grafikk