På dag fire av drapssaken gikk tiltaltes (41) forsvarer, advokat Rune Valaker, rett i strupen på politiets arbeid i saken.

Poenget hans er at den nå drapstiltale kvinnen, samme dag som knivstikkingen skjedde, ba om advokatbistand fem ganger — uten at forsvarer ble kontaktet.

- Ulovlig avhør

Valaker krever at det første avhøret av kvinnen nektes ført i retten - fordi det etter hans syn ble gjort på ulovlig vis.

Han mener videre at alle andre avhør og vitneforklaringer som har sitt utspring i det «ulovlige avhøret», må droppes i saken.

— Det er umulig å bruke også etterfølgende avhør, fordi det i dem stadig vises tilbake til det ulovlige avhøret, sa Valaker.

Han mener den eneste måten politiet kunne kommet seg ut av floken på, var om de hadde satt et fullstendig nytt etterforskningsteam på saken og begynt helt på nytt med avhør.

— Denne saken, som ikke har et eneste teknisk bevis, er i stor grad basert på tiltaltes troverdighet, sa Valaker.

- Griseri

— Nå er saken at hun rotet svært mye til for seg selv i det første avhøret, uten forsvarer til stede. Dette er ting som er blitt hengende ved henne, og som hun ikke har kunnet rette opp i uten å bli stående som en løgnaktig taper. Det dreier seg om sentrale ting som at hun peker ut en navngitt, mulig gjerningsmann og hvordan hun fant samboeren, sier Valaker.

«GRISERI»: - Dette griseriet fra politiets side må ikke bli belønnet av retten ved at det svekker hennes troverdighet, sier forsvarer Rune Valaker.
ODD E. NERBØ

— Dette griseriet fra politiets side må ikke bli belønnet av retten ved at det svekker hennes troverdighet.

Det er også på det rene at politiet samme dag som drapet rotet med statusen hennes i saken - slik at hun gikk fra å være mistenkt i en innledende samtale, til å bli et vitne i det første avhøret.

Som vitne har man ikke krav på forsvarer til stede. Og det var i avhøret med vitnestatus at bruddene på rettighetene hennes skjedde, mener Valaker.

Advokaten antydet soleklart at dette var en bevisst taktikk fra politiets side: At politiet ville fortsette avhøret av henne uten å måtte ta hensyn til en brysom forsvarer.

— Det har skjedd et forsettlig brudd på hennes rettigheter, et brudd av særdeles alvorlig karakter, sa Valaker i retten i dag.

- Har kunnet imøtekomme

Aktor, statsadvokat Ellen C. Greve, sa seg helt uenig i at avhørsrotet kan få så inngripende konsekvenser for rettssaken.

— Skal politiet droppe en sak fordi det er gjort et feilskjær rundt denne ene forklaringen, spurte Greve.

— Tiltalte kunne fint ha rettet opp eventuelle feil eller løgner i neste avhør. Og hun har kunnet imøtekomme dem her i retten. Men det blir fullstendig feil at retten skal se helt bort fra alle forklaringer som kan kobles til det første avhøret, mente aktor.

I en kjennelse torsdag ettermiddag kom dommeren frem til at både det påstått ulovlige avhøret og alle senere avhør skal kunne brukes.

Tingrettsdommer Ove Kjell Hole mente avhørsrotet er en «mindre feil i en løpende vurdering av en straffesak» som er i utvikling.

Hole og de to meddommerne avgjorde enstemmig å forkaste kravet fra forsvarsadvokaten.

Her er noen av momentene Greve har vektlagt underveis i rettssaken, gjennom sin innledning og gjennom de vitnene hun har ført for retten:

  • Ryddig gang: Kvinnen har forklart seg om bråk og krangling mellom samboeren og fremmede i gangen, og at det lå medisiner strødd utover. Ingen av de første som kom til stedet, verken politi eller ambulansefolk, la merke til noe rot i gangen. Kvinnens forsvarer har pekt på at det faktisk ble funnet medisinemballasje med blod på i en sofa i gangen, og at tiltalte kan ha ryddet i gangen før noen kom til stedet. Forsvareren mener også at medisinsporet underbygger at krangel om medisiner kan ha vært bakgrunnen for knivstikket - noe tiltalte opplyste om allerede i nødsamtalen med AMK.
  • De fremmede: Etter bråket i gangen har tiltalte forklart at hun gjennom et stuevindu så to personer i gaten utenfor leiligheten. Ingen vitner i saken har lagt merke til noen spesielt i området den morgenen drapet skjedde. En hund som ble satt til å søke fra inngangsdøren, fant ingen ferske spor. Kriminalteknikere fant ikke spor av fremmede - verken fotavtrykk, fingeravtrykk eller biologiske spor - i leiligheten.
  • Nødsamtalen: Det var den tiltalte kvinnen selv som ringte AMK og fortalte at samboeren var knivstukket. Aktor har gjort et poeng ut av at kvinnen først har ringt feil nummer til politiet, 122, og at det så gikk cirka et halvt minutt før hun ringte til 113. I nødsamtalen, som ble tatt opp av AMK-sentralen, mener politiet også at tiltalte spør seg selv hva hun har gjort, for så å si: «Og no e du pinede død». Kvinnens forsvarer mener det er umulig å oppfatte hva som nøyaktig blir sagt.
  • «Mr. X»: Den dødes samboer ble siktet for drap i saken samme dag som knivstikkingen. Tidlig trakk hun inn en «Chris» som en mulig, alternativ gjerningsmann, og sa hun var sikker på at han hadde vært i leiligheten drapsdagen. Politiet har fortalt om relativt omfattende undersøkelser rundt en mulig «Chris», men at det ikke førte noen vei. Politiets hovedetterforsker på saken forklarte torsdag at tiltalte til slutt ble usikker på om «Chris» finnes og om han var i leiligheten. Kvinnens forsvarer mener politiet har gjort altfor lite for å sjekke «Chris»-sporet. Han viser blant annet til at de ikke kjenner identiteten til en person som sto oppført som «Chris X» i tiltaltes telefonliste. Politiet ringte ham kun på et polsk nummer, og var heller ikke i kontakt med polsk politi.
  • Knivene: Tiltalte skal uoppfordret, på spørsmål om hva som kan ha blitt brukt for å skade samboeren, ha pekt ut knivene på kjøkkenet som en mulighet. Politiet har spurt seg hvorfor hun overhodet pekte ut disse knivene. Undersøkelser viser at knivene kan være forenlige med skadene på avdøde, men det er ikke påvist at noen av dem er brukt. Det var heller ikke DNA-spor på knivene. Kriminalteknikere sier knivene lot til å være avskylte. På lydopptaket fra nødsamtalen mener en lydekspert også at han hører lyden av noe hardt som legges bort på kjøkkenet. Politiets teori er at lyden kan være tiltalte som legger fra seg en kniv.
  • Tidligere episoder: Den tiltalte kvinnen er tidligere dømt for både vold og legemsbeskadigelse med kniv. Et vitne i saken, avdødes stemor, fortalte også om at tiltalte skulle ha truet samboeren med en kniv for noen år siden.
  • Endret forklaring: Aktor sa underveis i rettssaken at kvinnens forklaringer har «skiftet mye». Blant annet viste hun til at tiltalte, samme morgen som knivstikkingen, sa til politiet at hun fant samboeren i gangen. Senere, også under rettssaken, har hun forklart at samboeren selv kom inn i stuen og fortalte at han var knivstukket.