Kvinnen, som var daglig leder for en butikk i Sunnfjord, underslo totalt 181.926 kroner. Hun hadde ansvaret for å levere butikkens inntjening i nattsafen, og tok også med seg inntjeningen til en annen butikk. 26 av dagene hun skulle levere penger, tok hun de imidlertid med seg hjem i stedet.

— Forsørget narkoman søster

I februar i år ble hun konfrontert av sjefen sin, og la alle kort på bordet. Det samme gjorde hun også i Fjordane tingrett, hvor hun forklarte at pengene hadde gått til å forsørge hennes narkomane søster.

Retten har funnet flere formildende omstendigheter ved underslaget. De skriver blant annet at underslaget ble begått på en måte som gjorde at det 100 prosent sikkert ville bli oppdaget. De mener derfor at handlingen har vært desperat og lite kalkulert.

Fikk samfunnsstraff

Retten har også lagt vekt på at tiltalte har uttrykt dyp anger for sine handlinger.

Aktor la ned påstand om 89 timers samfunnsstraff, og tingretten fant at dette var passende. Kvinnen ble også dømt til å betale til sammen 139.258 kroner tilbake til sin tidligere arbeidsgiver og det andre selskapet hun underslo penger fra. Tidligere hadde hun levert tilbake den resterende summen av det underslåtte beløpet.