— Grunnen til at det eksploderte, var at et annet stoff var i tanken enn det Vest Tank eller Karl-Jan Erstad visste om, sa Erstads forsvarer, Torbjørn Kolås i rettssaken mot de tre tiltalte etter Sløvåg-eksplosjonen.

På den måten kan han flytte ansvaret fra Erstad og Vest Tank til de som leverte bensinen til Vest Tank: Oljehandelsselskapet Trafigura.

**Les også:

— SFT visste godt**

Straffesaken pågår akkurat nå i Nordhordland tingrett.

Kolås og kjemiker Erstad mener politiets teori rett og slett er mangelfull.

Ifølge rapporten politiet presenterte oktober 2007, var det brennbar gass dannet av svovelforbindelser som antente kullfilteret.

— Men det er ikke mulig. Det var så små mengder. Det finnes ingen eksempler på at dette lar seg gjøre i litteraturen, sa Erstad i retten.

Derfor, mener han, må det oktanforhøyende – og svært eksplosive stoffet MTBE, ha funnes blant bunnfallet.

Dermed må bensinen som Vest Tank behandlet for Trafigura, allerede ha vært tilsatt stoffet – ifølge ham uten at Vest Tank ble informert.

— Du må lete

MTBE trengs for å høyne oktantallet i bensinen. Uten MTBE tilsatt er det vanskelig å få den solgt.

— Hverken Vest Tank eller Erstad visste at det var MTBE i bensinen som kom, sier Kolås til bt.no.

— Hvorfor var ikke det undersøkt for MTBE før Vest Tank satte igang sitt prosjekt?

— Av den enkle grunn at MTBE ikke er lett å finne. Du må lete eksplisitt etter det. Erstad visste ikke om at stoffet fantes i dette, sier Kolås.

Ifølge databladet til MTBE, er det svært lettoppløselig i vann.

Kolås mener det beviser at stoffet var i bensinen allerede da den ble pumpet inn på tankanleggets tanker.

Stoffet er også funnet i jordprøver i området rundt eksplosjonsstedet.

MTBE skal allerede ha vært tilsatt bensinen som kom med to av de seks Trafigura-båtene som leverte bensin til Vest Tank.

Bensinen ble renset for svovel ved Vest Tank. Eksplosjonen skjedde da det svovelholdige bunnfallet ble forsøkt behandlet med saltsyre.

Tause

Tarjei Istad, politiadvokat, vil ikke kommentere Kolås sin teori i detalj.

— Vi har et syn på dette, men det vil vi komme med senere i rettssaken, sier Istad til bt.no.

Tre personer fra det gamle Vest Tank er tiltalt i saken: Tidligere daglig leder Jostein Berland, tidligere styreleder Trond Emblem og kjemiker Karl-Jan Erstad. Erstad var innleid kjemisk konsulent.