I Arna har familien Guzman fulgt hvert eneste minutt av dramaet som utspinner seg i Chile.

— Det chilenske miljøet i Bergen teller over 3000 personer. Torsdag klokken 17.00 vil vi samle så mange som mulig for å feire denne triumfen og vise solidaritet. Alle er velkomne. Kom, kom! oppfordrer Javier Guzman mens han tar på seg den røde arbeidshjelmen.

Guzman er selv fra den nordlige delen av landet, og kjenner godt San Jose-området hvor de 33 har sittet gruvefast de siste 69 dager.

I sofaen sitter også Jessica Ramirez og sønnen Diego Falck (8). Også yngstemann i kledd La Rojas fotballtrøye. De to er på besøk hos familien Guzman. Også de er glade for utviklingen i gruvedramaet. Men som familien Guzman feirer de mer enn at gruvearbeiderne har klart seg.

— Gruvedriften i Chile er vårt svar på den norske oljen. Det er svært viktig for økonomien i landet. Men arbeiderne jobber under til tider umenneskelige forhold, de tjener lite og har en svært farlig jobb, sier han.

Familien har tro på at ulykken vil endre på dette.

— I dag feirer vi også at president Sebastián Piñera har lovet å rette opp i disse forholdene. Det er satt ned utvalg som skal se på situasjonen. Det er viktig for fremtidens gruvearbeidere, og landet vårt, sier Ramirez.

Både Ramirez og Guzman erkjenner at det er en viss «sirkusfaktor», men håper at denne tragedien, som endte godt, vil få positive ringvirkninger for gruvearbeidere i hele landet, og deres familier.

— Vi chilenere er kjent for vår nasjonalfølelse, og den har nok økt noen hakk til nå.