Det bygges i Sandviken. En gammel og forfallen mur skal byttes ut med en splitter ny i Breistølen.

Muren skal hindre biler i å kjøre over kanten. Problemet er bare at naboene mener samferdselsetaten er i ferd med å begå en gedigen tabbe.

— Muren kommer til å rage omtrent én meter over veien. Det gjør at bilene får vanvittig dårlig sikt. Selv om fartsgrensen ikke er mer enn 30 kilometer i timen, vil det være livsfarlig for barn som leker i veien. Bilistene vil rett og slett ikke se dem, sier Stein Christensen til bt.no.

Venter på ulykke

Christensen og nabo Roy Lillestøl har sendt hver sin skriftlige klage til kommunen. Der advarer de mot at byggingen går på trafikksikkerheten løs.

— Den gamle muren hadde nettinggjerde på toppen. Det gjorde at bilistene fikk god sikt ned bakken. Den blir nå blokkert, sier Christensen.

— Kommunen har sagt at de forlanger 25 meter sikt på denne veien, men ser ikke ut til å bry seg om det likevel. Det tragiske er at de er i ferd med å lage en felle. Jeg er født og oppvokst her, og vet at barna som aker og sykler i gaten vil bli utsatt for fare. Jeg er 100 prosent sikker på at det vil skje en ulykke her når den nye muren er på plass, sier Lillestøl til bt.no.

Får ikke svar

Den 16. juli startet arbeidet i Breistølen. Ifølge Christensen og Lillestøl skjedde det uten at beboerne ble informert.

En uke senere kontaktet Lillestøl samferdselsetaten for å få svar. Han ba om en redegjørelse for fremgangsmåten og trafikksikkerhetsspørmålet.

Verken Lillestøl eller Christensen har fått svar på brevene til etaten.

— Dette er total overkjøring fra kommunens side, mener Christensen.

Ser på sikkerhet

Det er leder i samferdselsetaten Atle Kleppe som har ansvaret for saken i kommunen.

Han har ikke besvart bt.nos henvendelser, men direktør Ove Foldnes sier at beboerne skal få svar på klagene sine i løpet av neste uke.

Han sier videre at kommunen var nødt til å starte arbeidet fordi den gamle muren var i ferd med å rase ut. Det er også grunnen til at naboene ikke ble varslet.— Helt generelt kan jeg si at vi alltid vurderer trafikksikkerheten i slike saker, men vi er nødt til å ha forstøtningsmurer som holder veien på plass. Breistølen er et område med redusert trafikk og lav hastighet. Jeg vil derfor tro at trafikksikkerheten her er vurdert og ivaretatt, sier Foldnes.

- Trenger litt tid

Når det gjelder størrelsen på muren, sier Foldnes at den vil variere etter hvor stor belastning det er på veien.

— Jeg har sett at vi har mottatt et brev fra Lillestøl. Vi vil svare på alle problemstillingene som blir tatt opp på en seriøs måte, men det er også slik at man må regne med en viss behandlingstid. I brevet blir mye problematisert, og for at vi skal få svart best mulig, trenger vi litt tid, sier han.