Krittøsterssopp er vanlig på Vestlandet, og Morvik-beboeren Harri Kivistø finner soppen mange steder i Åsane. Han er en ivrig sopplukker, og har svært god oversikt over hvilke typer sopp som er spiselige, og hvilke som ikke regnes som trygge i Norge. Blant soppene som regnes som trygge å spise, er «Griseøre», som egentlig heter Krittøsterssopp.

Nå advarer Kivistø mot soppen, som ifølge Japanske rapporter kan ha stått bak flere dødsfall. Det er personer med svekkede nyrer som er omkommet, og nå frykter Kivistø at tilsvarende hendelser vil skje i Norge.

– Det er ingen som har betenkeligheter med denne soppen i Norge, og det burde vi ha. På soppkontroller går denne soppen gjennom som trygg, selv om mye nå tyder på at den ikke er det, sier han til Åsane Tidende.

– Bør tas alvorlig

Harri Kivistø er svært interessert i sopp, og han er medlem i flere nettforum der han sammen med likesinnede diskuterer emnet. Flere av disse forumene har biologer som svarer på spørsmål. Å få svar om den nye informasjonen omkring krittøsterssoppen har imidlertid vært vanskelig, ifølge Kivistø.

– Jeg har stilt spørsmål rundt tryggheten ved denne soppen flere ganger på soppforumer både i Norge og i mitt hjemland, Finland. I Norge er soppen regnet som helt trygg. I Finland har en sluttet å bruke denne soppen, etter de rapporterte dødsfallene i Japan, forteller han.

Etter å ha stilt gjentatte spørsmål til norske biologer, har Kivistø fått medhold i at rapportene bør tas alvorlig.

Les også: — En grei matsopp

Flere omkommet

Åsane Tidende har lest to av rapportene fra Japan. En av dem er skrevet av Japan Poison Information Centre og National Institute of infectious deseases. Den forteller at glukoproteiner i denne typen sopp kan forårsake koagulering i blodet hos mennesker. Én person skal ifølge rapporten ha fått slag og omkommet etter inntak av krittøsterssopp. Ytterligere én skal ha omkommet, men det regnes ikke som fullstendig beviselig at det er soppen som er den direkte årsaken. Japanske forskere undersøker nå mulige gifter i krittøsterssopp, og det advares i mellomtiden mot å bruke soppen som mat.

Rapporten konkluderer dessuten med at de aller fleste typer sopp inneholder gifter, i større eller mindre grad. Det står også at sopper forandrer seg over tid, og at krittøsterssoppen kan ha forandret seg i farlig retning. Om dette gjelder også i Norge, kan selvsagt ikke slås fast på grunnlag av disse rapportene.

Moderatoren til et finsk soppforum har omtalt saken på følgende måte:

« I år 2004 om høsten døde i Nigata i Nord-Japan 17 personer etter at de hadde spist denne soppen. I tillegg 55 personer fikk mystisk hjernefeber, og disse hadde spist samme soppen. Personene var fra samme område, var eldre og hadde alle samme type kronisk nyresykdom. I Japan har man i alle tider spist "griseører" og noe tilsvarende hadde ikke skjedd tidligere

– Bør undersøkes

Harri Kivistø mener uansett norske forskere bør ta soppen i nærmere øyesyn. I mellomtiden mener han norsk soppkontroll bør informere om den mulige faren ved inntak av krittøsterssopp.

– Når man plukker sopp, er det en god regel at hvis man er det minste usikker, skal man la være å plukke soppen. Det finnes en god del sopptyper som er helt trygge, og det er best å holde seg til disse. Krittøsterssopp er vanlig å spise i Norge, og jeg har funnet den mange plasser i Åsane. Det er viktig å få undersøkt farene med denne soppen. Det er helt unødvendig at det skal skje dødsfall i Norge, på grunn av at man tar for lett på dette, sier han til slutt.

Besøk Åsane Tidende på nett.

Les flere nyheter på våre lokalsider.

Har du spist krittøsterssopp? Si din mening i kommentarfeltet.

FARLIG?: Krittøsterssopp kan ha forårsaket dødsfall i Japan, men er likevel en vanlig matsopp i Norge. I Åsane vokser den flere steder.
Privat
ADVARER: Soppentusiast Harri Kivistø advarer nå mot bruk av Krittøsterssopp som matsopp. Her viser han frem andre typer sopper han har plukket i Åsane.
Andreas Isaksen