Elever fra over 700 skoler, totalt over 40.000, deltok i Rød Ungdoms leksestreik i oktober i fjor.

Nå er ungdomspartiet i gang med å planlegge en aksjon, som skal bli større.

Avfeid

De er skuffet over responsen forrige gang. Skolebyråd i Bergen, Filip Rygg (KrF), var blant dem som avfeide ideen.

— Det ville vært synd å ta vekk noe vi vet virker. Lekser har en effekt på læring, det stimulerer til selvstudium og det bidrar til skole-hjem-samarbeid. Problemet med leksene er at en ikke er flink nok til å følge dem opp på skolen. Der er det et stort forbedringspotensial, sa han til bt.no.Ole Mjelstad (22) fra Osterøy, som ble valgt til ny nestleder på landsmøtet, er oppgitt.

— Vi var forberedt på en bred debatt om lekser. Det skjedde ikke. Leksefri skole ble avvist som et useriøst krav, til tross at forskning underbygger våre argumenter, sier han.

Leksefri skole ble avvist som et useriøst krav, til tross at forskning underbygger våre argumenter. Ole Mjelstad

Han viser til en rapport laget av forskeren Marte Rønning på oppdrag for Statistisk sentralbyrå. Ifølge rapporten er det ingen klar sammenheng mellom tid brukt på lekser og resultatene, og det er også slik at jo mer lekser, desto større forskjeller.

Brudd på menneskerettighetene

Legen Ståle Fredriksen har flere ganger gått ut i media, senest i vår, og sagt at lekser er brudd på menneskerettighetene.

I 2009 sa utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde til bt.no mener at man kan droppe leksene med loven i hånd, og poengterte at det er en etterlevning fra en tid da skoledagen var kortere, som det ikke finnes lovhjemmel for.

- Men hvorfor du at dere blir tatt mer på alvor denne gangen, Mjelstad?

— Jeg håper på respons. Dette er et spørsmål man må ta alvorlig. Målet er å samle flere enn forrige gang.

Rød Ungdom-nestlederen mener at lekser øker forskjellene i skolen og tar fra elever retten til fritid.

Selv er han ferdig med skolen, etter å ha gjort leksene som han fikk beskjed. Og det angrer han ikke på.

— Men jeg tror ikke det var utslagsgivende. Jeg tror det er tiden på skolen som er avgjørende, at vi satser mer på mindre klasser og flere lærere, sier han.

Er leksefri skole en god idé? Si din mening under!

PLANLEGGER NY STREIK: Nyvalgt nestleder i Rød Ungdom, Ole Mjelstad.
RØD UNGDOM