• Et overraskende valg av historisk betydning, sier tidligere biskop Gunnar Stålsett om pave-valget.

Valget av pave Frans er historisk både fordi han kommer fra Latin-Amerika, men også fordi det er en spesiell person, den katolske kirken har valgt som overhode, sier Stålsett til Aftenposten.no

— Han har en personlig profil av ydmykhet og tjeneste som er et riktig signal, ikke bare til den katolske kirke, men til alle kirker i vår tid. Den forståelsen han har vist for sosial rettferdighet er løfterik for vår tid, sier Stålsett, som ikke tror pave Frans alene kan lage revolusjon blant katolikkene.

— Jeg tror ikke man skal vente en forandring når det gjelder de grunnleggende læresetninger, men han kan formidle en ny profil ikke bare for den katolske kirken, men for hele verden.

Enkel livsstil

Stålsett har ikke møtt Jorge Mario Bergoglio, men har god kunnskap om ham.

— Han har en enkel livsstil preget av fattidom. Han minner meg litt om erkebiskop Helder Camera fra Brasil som jeg selv var med å gi den alternative fredsprisen i 1972.

Et viktig navn

Stålsett sier valget av navnet Frans er et viktig signal.

— Det er betydningsfullt at han som den første i historien har valgt navnet Franciscus eller Frans, som jo er navnet til Frans av Assisi. Det er en av de katolske lederne som har hatt stor betydning som forbilde for mange. Også utenfor kirken er er Frans av Assisis bønn kjent. Første setning er: Gjør meg til instrumentet for din fred.

— Jeg håper han har valgt navnet Frans som uttrykk for hvilken profil han ønsker. Det er absolutt behov for reform i den katolske kirken. Dette kan åpne for dialog med andre kristne kirker. Den katolske kirken har utfordringer blant annet når det gjelder kvinners stilling, de omstridte spørsmålene omkring seksualitet og ikke minst må den revurdere sin holdning til bruk av kondom som middel mot spredning av HIV og Aids, sier Stålsett.

- Overrasket

Pål Bratbak, pressekontakt i Oslo katolske bispedøme har følgende kommentar:

- Jeg ble veldig overrasket. Jeg må innrømme at jeg aldri har hørt om mannen. Jeg hadde trodd det skulle går i retning av en italiener. Jeg hadde ikke trodd at vi skulle få en fra Argentina, sier Bratbak.

Frans I overtar som overhode i en katolsk kirke som har gått gjennom en vanskelig tid, med mange overgrepssaker.

— Vi snakker om å bygge opp tillit etter den grusomme tiden kirken har vært gjennom med overgrepssaker. Da nytter det ikke mer argumenter. Man må gjenvinne tillit ved å vise ved eksempler at vi er verdig den tilliten.Og det har jeg god tro på med Frans I.

- Åpning til den tredje verden

— Det er et genialt trekk, sier paveekspert Marco Politi til Washington Post.

— H an er ikke italiensk, ikke europeisk, ikke en mann av Vatikanet. Det er en åpning til den tredje verden, en moderat. Ved å ta navnet Frans, representerer han en helt ny begynnelse, sier Marco Politi.