I dag ble en ny rapport over helsetilstanden til skolen offentliggjort.

Rapporten fra Ingeniør Abeddissen kan du lese her.

Konklusjonen er klinkende klar:

Spesielt innvendig i bygget, er tilstand på bygningsmassen så gammel og slitt at en fullstendig og ”tung rehabilitering” er nødvendig. Mhp. helseverngodkjenning for elever, arbeidsmiljø for de ansatte, er det etter dagens tilstand ikke mulig å oppnå godkjenning, dette på grunn av manglende ventilasjon, universell utforming og brannsikkerhet.

Ikke akutt

Avlastningsskolen tre i kraft fra høsten av. Frem til sommeren mener byrådet at skoleelevene kan gå på Møhlenpris skole. En rekke tiltak skal legge til rette for den muligheten. Forholdene ved skolens toaletter skal bedres, samt den generelle luftkvaliteten. Kommune skriver på sine nettsider at det store arealet på skolen gjør det mulig å ha færre elever i klasserommene.

"Dette gjør at personbelastningen i den enkelte oppholdsrommene kan minimaliseres" skriver kommunen i en pressemelding.

Byrådet legger i februar frem en sak for fremtiden til Møhlenpris skole. Både Bergen kommunale bygg (BKB) og Bedriftshelsetjenesten konkluderer med at skolen ikke vil oppnå helseverngodkjenning slik den står i dag, men ingen av dem mener situasjonen er akutt.

Her kan du lese rapporten fra bedriftshelsetjenesten

Her kan du lese BKB sin rapport til byrådet

All informasjon vedrørende tilstanden til skolen er nå sendt Arbeidstilsynet.

Deler av skolen detter ned

Ignacio Glejer (12) har gått på Møhlenpris skole i to år.

— Skolen er for gammel. Deler faller ned fra veggen, sier han.

Selv begynner han på ungdomsskolen til høsten, og slipper å bekymre seg over hvordan skolehverdagen for elevene på Møhlenpris blir. Det gjør imidlertid Synnøve Fluge, som har en førsteklassing som går på skolen.

— Det som foregår er et stort svik fra politisk hold. Det sittende byrådet kan skylde så mye de vil på sine forgjengere, men de må ta ansvar for situasjonen, sier hun.

Hun har også en datter som begynte på Møhlenpris skole i 1999. Siden da har skolen bare forfalt.

— Det er en så graverende forsømmelse av plikter at det nesten er sånn at noen burde gå, sier Fluge.

Hun mener skoleforfallet er en politisk skandale. Nå håper hun elevene får gå samlet i nærområdet fra høsten.

— Det skal være trygge rammer for ungene både psykisk og fysisk. Slik som skolen har utviklet seg, kan den ikke ivareta sine forpliktelser overfor elever, ansatte og foreldre, sier hun.

Fluge forteller om mange barn med vondt i magen på grunn av all usikkerheten. Hun er ikke fornøyd med informasjonen som er gitt underveis. Barna fikk i dag et skriv med seg hjem fra skolen, med utdrag fra Arbeidstilsynets pålegg, rapport fra bedriftshelsetjenestens kartlegging og lenke til pressemelding.

— Det er ikke godt nok. Jeg håper vi kan ha et folkemøte der vi kan avkreve de ansvarlige et svar.

Vil få tilbud om omplassering

— Vi må ha en avlastningsskole i mellomtiden, uansett hva vi velger. Vi skal ha en løsning klar, slik at elevene kan starte skoleåret i egnede lokaler, sier skoelbyråd Harald Victor Hove (H) til bt.no.

Målet er både å beholde alle elevene samlet i nærområdet, og å ha et alternativ som kan beholdes frem til enten ny skole står klar eller skolen er ferdig rehabilitert.

— Vi vil gjøre noen midlertidige grep, og se nærmere på tiltak som toalettforhold og luftkvalitet, sier Hove.

Tiltakene skal sikre at skolen kan opprettholdes frem til sommeren.

— De som opplever plager de ikke kan leve med, vil få tilbud om omplassering eller andre tiltak som gjør at de kan stå løpet ut. Vi følger de ansatte nært, og sørger for å ha et apparat rundt dem, sier skolebyråden.