Narkosaken der i alt rundt 60 elever ved ungdomsskoler og videregående skoler i Hordaland er involvert, var tema på møte i Komité for oppvekst i Bergen kommune mandag ettermiddag.

Representant Stig Hammersland (A), som også er elevinspektør ved Sandsli videregående skole, stilte spørsmål til skolebyråd Harald Victor Hove (H), om hva han vil gjøre med bruken av rusmidler, som åpenbart er utbredt — også i ungdomsskolemiljø.

Hove sa at han er mest bekymret for at elever ser på hasj som så ufarlig at de er villige til å teste det.

— Jeg tror det er viktig at vi gir riktig informasjon om virkningen av narkotiske stoff og også får avkreftet en del myter, sa han på møtet.- Når man følger med på Twitter-diskusjonene, blir hasjrøyking omtrent likestilt med å ta en sigarett.

Vil diskutere legalisering

Byråden ser narkotikabruken som et uttrykk for en liberal holdning til ulovlige stoffer, men er opptatt av at legaliseringsdebatten blir tatt på den politiske arenaen.

— Den debatten hører ikke hjemme i kjellerstuer eller på nachspiel, sa Hove.

- Blander politikk og kunnskap

Til BT utdyper Hove at han mener det er viktig å skille politikk fra fakta i legaliseringsdebatten. Også innenfor sitt eget parti.

— Vi skal diskutere liberalisering, men i riktig form. Det er et problem om noen ender opp med å tro at stoff er ufarlig. Mange som ønsker å legalisere hasj argumenterer med at skadene det kan gi er mindre enn det fagmiljøene sier, sier Hove.

— Den politiske debatten kan ikke slå i hel kunnskapsdebatten på skolene våre, sier Hove.

- En slags forherligelse

Hammersland var fornøyd med at byråden deler hans bekymring for en ungdomskultur der det ser ut til å bli mer vanlig å bruke hasj.

— Selv etter denne saken, virker det som om det eksisterer en slags forherligelse av disse stoffene. Man snakker om det som om det er helt greit, sier Hammersland.

Heller ikke han vil avfeie legaliseringsdebatten.

— Men det er viktig at den tas i riktig forum. Vi må løfte dette spørsmålet i den offentlige debatten, og lytte til både unge og fagfolk, sier Hammersland.

Vil undersøke

Elevinspektøren tror det blir viktig å kartlegge bruken av narkotika, og ser for seg noe tilsvarende det elever på hans egen skole gjorde i fjor. Som bt.no tidligere har omtalt, var den en av grunnene til at politiet startet å aksjonere mot skoleungdommer.

— Vi kan diskutere hvor ærlige elever er i slike undersøkelser. Flere stilte spørsmål ved den vi gjorde da den kom, fordi resultatet var så høyt. Jeg tenker at vi nå har fått en bekreftelse av at det stemte. Og det kan ha noe med å gjøre at den var gjort av elever, i første omgang til bruk i prosjekt på vår skole, sier Hammersland.