Thrane bekrefter at han ikke opplyste retten om at han har vært styremedlem i Norsk Sjøoffisersforbund, og heller ikke om rettsprosessen etter Sea Cat-ulykken.

— Det kunne jeg gjerne gjort. Men HSDs divisjonsdirektør Bent Martini fulgte jo hele rettssaken som HSDs partsrepresentant. Han kjenner meg og vet hva jeg har gjort før. At HSD ikke kjente til min fortid, er ikke riktig, sier Thrane.

Han viser til at han blant annet satt sammen med Martini i Brakstad-utvalget som ble nedsatt etter Sleipner-forliset.

— Også administrerende direktør Geir Aga i HSD Sjø vet godt hvem jeg er. De kunne kommet med innvendingene sine for lenge siden, sier Thrane, som føler det svært ubehagelig at HSDs advokat nå gjør et nummer av hans fortid.

— Det er utidig av dem å rippe opp i gamle historier på denne måten. Jeg har vært sjøkyndig meddommer en rekke ganger uten at dette er blitt brukt mot meg, sier Thrane.

HSD-direktør Martini ønsket ikke å kommentere saken i går.

— Men det er riktig at jeg er svært godt oppdatert både på Sea Cat-ulykken og på Bjørn Thrane. Jeg vet ikke hva vår advokat har sagt, og vil derfor ikke uttale meg om saken, sier Martini.