— Vi innførte en ordning med kvalitetskriterier og laget avtaler bare med hospitser som ville drive etter våre krav. I tillegg skaffet vi en del steder i kommunal regi der vi selv huser hjemløse som trenger et sted å bo for en periode.

Dette gjorde vi for å skvise de useriøse ut av markedet, sier Torger Ødegaard (H), byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo.

Flere av de useriøse hospitsene eksisterer ikke lenger siden vendepunktet, og de som ville være med videre, har måttet heve standarden.

I enkelte tilfeller må sosialetaten fremdeles ty til hospitser som ikke er blant de fem som har signert kvalitetsavtale, men Oslo har klart å snu det som var en uholdbar situasjon.

— I relativt nær fremtid vil vi være i stand til å tilby alle et verdig sted å bo uten å være redd for at vi bruker useriøse aktører i markedet, sier Ødegaard.

I Oslo var det for fire år siden 1000 personer som lå på hospits hver natt. Tallet er nå senket til i underkant av 400. Målet er at tallet skal være så lavt som over hodet mulig, men kommunen innser at en viss bruk av hospitser vil være nødvendig i fremtiden også.