— Hvorfor sykefraværet er høyt? Jo det skal jeg si deg. Sykefraværet er høyt fordi arbeidet er hardt og stressende. Alt skal gjøres i en forrykende fart. Det er ikke mange her som kommer til å stå i arbeid til de er pensjonister. 62 år gamle Sølvi Vatnøy legger ikke noe imellom når hun skal berette om sin hverdag som hjemmehjelp i Bergen Hjemmetjenester KF.

Hun forteller om en hektisk hverdag hvor de løper fra oppdrag til oppdrag, fra hus til hus. Ofte uten anledning til å ta den pausen de har krav på.

— Når du kommer om morgenen og får en liste med 10-11 oppdrag på, så er du nesten litt sliten allerede før du går ut, og tenker: hvordan skal jeg klare dette, sier Ingrid Mortensen.

Begge to er hoderystende til effektivitetskravet på at 65 prosent av arbeidsdagen skal gå til effektiv jobbing hos brukerne og betegner det som «så urealistisk som det kan bli».

— De glemmer at det er hjemme hos mennesker vi vasker. Ikke kontorer. De som har bestemt dette har ikke peiling. Sølvi har 23 års arbeidserfaring fra aldershjem, men er relativt fersk som hjemmehjelp. Hun har selv merket forskjellen i arbeidsbelastning.

— Før var jeg nesten aldri syk, men nå er jeg syk støtt. Jeg har aldri snyltet på andre, jeg har alltid gjort jobben min og jeg har nesten aldri vært borte, men nå synes jeg at de tar aldeles knekken på oss.

Og «de» er politikerne som fastla effektivitetskravet i den kommunale hjemmehjelpstjenesten.

— Jeg synes det er så smålig gjort. De vet ikke hva de holder på med, gjentar Sølvi.

OPPGITT: SØLVI Vatnøy (t.v.) og Ingrid Mortensen spår ingen nedgang i sykefraværet blant hjemmejelperne. Snarere tvert imot. FOTO: KRISTER HOAAS