- Jo større grupper, jo mer selvstudium og jo mer prosjektarbeid, desto mer taper de skolesvake elevene, sier Svein Einar Bolstad, fylkesleder for Norsk Lektorlag i Hordaland.

— Det er nettopp problemene knyttet til denne undervisningen som fikk meg til å involvere meg, sier Ole Døsvig, leder for Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Aurdalslia skole.

Fylkesmannens tilsyn ved Aurdalslia skole har fått frem i lyset et langvarig og sterkt engasjement blant en stor andel av foreldrene.

— Vi vil at skolen stopper med denne formen for undervisning. Vi er redd for at våre barn ikke får god nok opplæring, sier Døsvig.

Foreldrenes synspunkt støttes uforbeholdent av Lektorlagets leder i Hordaland.

— De skolesvake har ikke selvdisiplin nok til å dra nytte av den friheten som gis ved slike tiltak. Det viser undersøkelser. Jeg kan ikke skjønne at rektor eller noen andre har grunnlag for å si noe annet, sier Svein Einar Bolstad.

— Selvstudium fører til lite læring eller læring av ting som er galt, og som må avlæres senere.

Han avviser også at skolene fører god nok kontroll med elevenes læring.

— Kontrollen er ofte på om elevene har gjort noe, men lite kontroll på hva de har gjort og om det er rett.

Svein Einar Bolstad roser foreldrene ved Aurdalslia.

— Kritikk til skolen blir ofte møtt med uforståelig pedagogisk tåkeprat som får dem til å tro at det er de selv det er noe galt med, som ikke forstår hvor fremtidsrettet og moderne dette er, sier Svein Einar Bolstad.

— Dette er imidlertid et godt eksempel på keiserens nye klær.