Advokat Kaj Wigum satte kaffen i halsen da han bladde opp på side 10 i dagens BT.

Avisen hadde vært på galla for Bergens Sagførerforening, og kunne gi leserne innblikk i en av foreningens tradisjoner: Når advokatene skal gjøre ære på hverandre, dasker de hverandre på baken med bjørkeris.

På BTs foto er det høyesterettsadvokat Jan Einar Greve som får gleden.

— Fremstår som latterlige

  • De må gjerne more seg og ha det kjekt, men ikke slik at de skjemmer ut advokatstanden, sier Kaj Wigum.

— Og jeg tror flertallet av mine kolleger er enige.

Wigum reagerte spontant da han så bildet på trykk.

— Advokatene fremstår som latterlige. Jeg tror folk flest synes dette har et latterlighetens skjær over seg. Dette er ikke advokatstanden tjent med, sier Wigum.

Han understreker at han ikke har noe imot at advokater riser hverandre for hyggens skyld, bare de gjør det som privatpersoner.

96 år gammel tradisjon

Bergens Sagførerforening ble stiftet i 1894, og var en lokal forløper til Advokatforeningen. I dag er foreningens hovedformål å «gi sine privilegerte gjester en sjelden og kjærkommen anledning til å svinge seg selv og hverandre i silke, taft og tyll.»

Ridderseremonien er 96 år gammel, forteller Alf Johan Knag. Han var ballsjef lørdag kveld.

— Det som Wigum og andre kritikere ikke har skjønt, er at dette bare er tøys. Wigum var ikke til stede. Han har ikke skjønt ironien.

- Wigum tror folk flest synes dere er latterlige?

— Jeg tror ikke vi skal undervurdere folks sans for humor, sier Knag.

- En stor ære

«Spankingen» er Sagførerforeningens variant av tidligere tiders ridderslag, opplyser Knag. Men hvorfor bjørkeris på baken?

— Vi skal jo ikke være Frimurerlosjen. Dette skal bare være tøys.

— Likevel har det også et alvorlig element. Seremonien stammer egentlig fra romerretten. Det ligger en symbolikk i dette: Aktørene i retten skal rett og slett smake pisken, før de blir satt til å dømme andre, forklarer Knag.

- Er det noen som har vegret seg mot å bli dasket?

— Ikke som jeg vet. Tvert om er dette betraktet som en stor ære, sier Knag.

Blant dem som har fått på messingen, finner vi kjente jussnavn som tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, høyesterettsadvokat Atle Helljesen og jussprofessor Nils Nygaard.

Her kan du lese mer om seremonien og Bergen Sagførerforenings jubileum (pdf-dokument).

Hva synes du om advokatenes festvaner? Bruk kommentarfeltet.

Silje Katrine Robinson