— Spekulerer Protector i at vi skal gå økonomisk konkurs, spør Heine Askeland (34).

Med lille Mia Zanzi Askeland (2) på armen er Heine Askeland (34) tilbake i Ladegårdsgaten. Han står igjen ved sprekkene i muren som forandret livet til 38 andelseiere.

— Jeg kan ikke fortsette å bo her med tanke på Mia, sier Askeland.

Det er ett år siden Multiconsult anbefalte flere i Ladegårdsgaten 64–76 å flytte ut. De konkluderte med rasfare.

— I mellomtiden har alt blitt satt på vent. Det har vært en tøff tid, sier Askeland.

Kjøpte i 2007

I november 2007 overtok Heine Askeland leiligheten i Ladegårdsgaten 72. Pris: 1,6 millioner kroner. Ett og et halvt år etterpå fikk han vite hva han hadde kjøpt: Et livsfarlig sted å oppholde seg.

På et beboermøte i mai fikk beboerne vite at bygget sto på høyst usikker grunn. I juli fikk Askeland beskjed fra Multiconsult om at bygget kunne rase sammen når som helst og at han måtte finne seg et nytt sted å bo.

Allerede 3. juni reklamerte han til Protector, som har eierskifteforsikringen på leiligheten. Siden har saken stått i stampe.

— Jeg opplever dette som ren kynisme fra forsikringsselskapets side. Vi har en så sterk sak at vi burde ha fått pengene tilbake for lenge siden, sier Askeland.

Nå har familien 20 000 i månedlige boutgifter, 10.000 kroner til leiligheten i Ladegårdsgaten og 10.000 kroner til en leid leilighet.

20 000 i måneden

20 000 i måneden skal dekkes av Askelands lektorlønn alene, ettersom samboer er uten inntekt. Det strekker ikke til når alle utgifter skal dekkes.

— Jeg hadde noen sparepenger som jeg har brukt, men de tar snart slutt. Og så har jeg fått låne penger av familien. Men fortsetter dette vet jeg ikke hvordan det skal gå med oss, han.

Askeland trodde i fjor sommer at avklaringen fra Protector skulle komme raskt. På telefon fikk han høre at en avgjørelse var rundt hjørnet. Men ingenting skjedde. Først 2. februar kom avslaget fra Protector.

— Til slutt måtte vi stevne dem for retten, de ville ikke svare før de ble tvunget til det, sier Askeland.

Må møte i retten

I juli starter rettssaken mot Protector. Selskapet mener at Askeland ikke har reklamert på leilighetskjøpet i tide. I november er det berammet tre dager til en ny sak: Protector vil ha prøvet for retten om rasfaren ved bygget kan anses som en ”vesentlig mangel” ved Askelands leilighet.

— Vil protector bestride at huset er rasfarlig, kanskje? Det er det jo ingen som gjør, sier Askeland.

I en dom fra Bergen tingrett 3. juni i år fikk tre saksøkere medhold da de gikk i retten med samme sak. Den saken er nå anket. Og Protector kjører sin egen sak mot Askeland og fire andre.

— Jeg reklamerte før flere av noen av dem som vant frem i Bergen tingrett. Likevel vil de prøve dette på nytt i retten. Jeg kan ikke se det som noe annet enn uthaling, sier Askeland.

Tenker på Mias fremtid

Så langt har innboforsikringen dekket en del Askelands advokatutgifter. Med flere rettssaker og mulige utsettelser, er han redd for hvordan det skal gå.

I mellomtiden stopper alt opp mens familien lever på delvis lånte penger.

— Mia skulle fått søsken. Det ville vært økonomisk uansvarlig i den økonomisk situasjonen som vi er i. Jeg føler meg sikker på at vi vinner frem til slutt, men hvis vi taper, kan vi kanskje aldri kjøpe noe igjen. Mest tenker jeg på Mias fremtid og hvordan den blir om vi skulle stå der med et millionlån og uten bolig, sier Askeland.

Men han har ikke tenkt å gi seg.

— Vi har aldri tenkt å gi oss, uansett hvor lenge de seigpiner oss.

— Kan ta tid

  • Denne saken kan komme til å ta lang tid, med mindre forsikringsselskapene gir seg underveis, sier advokat Jakob Christen Christensen i advokatfirmaet Kyrre.

Han er advokat for Askeland og fire andre parter som skal ha sakene sine opp i retten. De kjøpte alle leiligheter i Ladegårdsgaten i perioden 2005-2007. En av de andre har flyttet ut, tre andre bor i huset.

I likhet med Askeland har de en tøff tid.

— Jeg vet at det oppleves som svært belastende for mine klienter. Spesielt for de to som har flyttet ut av sine leiligheter, fordi de er anbefalt å gjøre det. Alle opplever en stor uvissheten for fremtiden, er de gjeldsslaver de neste 20 årene? De kan risikere å bli sittende med en ubeboelig leilighet som de ikke kan selge og ikke kan bruke. Dette er relativt nyetablerte personer, som kan miste både egenkapitalen og det de har lånt for å kjøpe disse leilighetene, sier Christensen.