- Å sende sånne brev er fullstendig unødvendig og gir bare grunn til å skape unødvendig splid,  sier leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund.

Etter et ekstraordinært møte i Hordaland Frp på tirsdag kveld, sendte fylkesstyret et brev til Frp`erne i Bergen.

Her uttrykker de bekymring over at byrådet i dag legger frem et budsjett som foreslår å gjeninnføre eiendomsskatten i Bergen. Lokallagsleder Lund sier han reagerer på brevet fra fylkespolitikerne.

Bør trekke seg

På slutten av brevet ber de Bergen Frp vurdere sin deltakelse i byrådet, dersom de ikke klarer å motarbeide politikk som eiendomsskatt og køprising.

- Jeg er veldig overrasker over dette. Spesielt den siste setningen. Bergen Frp og bystyregruppen vår er ikke et populistisk parti. Vi kan ikke hoppe av byrådet bare fordi det kommer en ubehagelighet som å gjeninnføre eiendomsskatten. Det trenger vi å gjøre for å bedre kommunens skolebygg.

Lund sier han er «veldig oppbragt» over innholdet.

- Bergen Frp er ansvarlige, og vi skal fortsette med å styre Bergen på en ansvarlig måte frem mot neste valg.

- Hjelper dette dere til å gjøre det?

- Dette brevet hjelper oss overhodet ikke til å styre Bergen fremover.

Betenkelig

Lund viser til at H/Frp-regjeringen også må takle flere ubehagelige saker, uten at de hopper ut av regjeringskontorene ved første anledning.

- Vi i Bergen er styringsdyktige. Vi trenger ikke å få denne slags brev fra fylkesstyret.

Lokallagslederen mener det også er betenkelig at fylkesstyret sender et slikt brev uten å involvere ham. Det var nemlig sendt kun til Frp-byrådene.

- Dette ble sendt uten at jeg var involvert, uten at jeg ble konsultert, og uten at jeg ble invitert med i møtet for å gi vår versjon av hvorfor vi gjør dette.

Blir diskusjon

Lund sier han kommer til å diskutere fremgangsmåten med sine partikollegaer etter dagens bystyremøte.

- Jeg har allerede kontaktet fylkesleder Gustav Bahus for å si at jeg er skuffet over denne måten å gjøre det på. Hadde de noen problemer med Bergen Frp og våre byråder, kunne vi tatt et møte.