— Tyskerne hadde vært og fisket litt nært et fiskeopprettsanlegg. Sannsynligvis har de fisket et sted de ikke har lov til å fiske, sier Jarle Utne-Reitan, operasjonsleder i Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt.

- Kom rett mot dem

Politiet fikk melding fra de fire tyskerne klokken 15.45.

Turistene fisket da fra en 20 fots trebåt med påhengsmotor da en stålbåt, ifølge deres forklaring, kom rett mot dem.

Vannet fosset inn. Omtrent 10 meter fra land var vannet kommet i motoren og båten seig inn mot land

Tyskerne forteller at båten traff dem midt på skroget og påførte store skader. De satte motoren i gang, men et par meter fra land sank motoren under vannflaten og stanset. Dermed sank båten.

— Jeg kan bekrefte hendelsen, sier Lars Moe.

Han driver Fjordfisk Skånevik og var den som leide ut trebåten til de tyske turistene. De skal ha vært mellom 300 og 500 meter fra land da de ble truffet av oppdrettsbåten.

— De var på vei bort fra anlegget da båten siktet dem inn og rant dem i senk. Du kan selv tenke deg hvordan det opplevdes, sier Moe.

Kjørte til lands

På grunn av at motoren allerede var i gang, så klarte de å komme seg så nærme land som mulig før båten sank, forteller Moe.

— Vannet fosset inn. Omtrent 10 meter fra land var vannet kommet i motoren og båten seig til lands.

Ifølge Moe er det ikke første gang at det har oppstått tumulter mellom turister og oppdrettsbåten.

— Det har oppstått agressivitet tidligere. Men det er første gang at det har fått et så alvorlig utfall, sier Moe.

Har anmeldt saken

Han ønsker ikke å kommentere oppførselen fra føreren av oppdrettsbåten.

— Men jeg er fisker og sjømann selv, så du kan jo tenke deg om hva jeg mener om slik oppførsel til sjøs.

— Har du vært i kontakt med føreren?

— Jeg har prøvd å snakke med han, men det var ikke noe særlig konstruktivt.

Moe har nå anmeldt saken til politiet.

Ikke skadet

Det var fire eldre tyskere om bord i båten. Alle kom seg i land.

— De er rystet, men skal ikke ha fysiske skader, sier Utne-Reitan.

Fiskerne mener stålbåten tilhører oppdrettsanlegget.

— Det er viktig å understreke at det vi vet nå, baserer seg på den ene partens forklaringer, sier operasjonslederen.

Politiet jobber nå med å finne ut hvem som eier båten og hvem føreren er.

— Vi oppretter en sak på dette, som vil undersøkes nærmere av Etne lensmannskontor, sier Uten-Reitan.

Det skal ikke ha vært noe fisk i anlegget på tidspunktet hendelsen inntraff.

Politiet har ikke innhentet forklaringer fra oppdrettsanlegget.

SANK: Fire tyske turister har forklart at de ble påkjørt i denne båten av en annen båt mens de fisket.
Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt