• Vi kan nok alle bli bedre på trafikkregler, sier Hulda Tronstad i Syklistenes Landsforening.

Litt før klokken 19 fredag kjørte to syklister på rødt lys gjennom krysset i Carl Konowsgate ved Puddefjordsbroen i Bergen.

— Jeg ble overrasket og sjokkertover denne type atferd i trafikken, sier tipseren som ønsker å være anonym.

Tipseren forteller at han heldigvis ser flest syklister som kjører lovlydig.

— Jeg er selven ivrig hverdagssyklist og ønsker derforå sette fokus på denne type situasjonen. Denne type atferd ødelegger for alle syklister i Bergen, i en allerede anspent situasjon mellom syklister og bilister.

- Følg trafikkreglene uansett

— Jeg synes at folk uansett må følge trafikkreglene, om man nå er bilist, syklist eller gående, sier Hulda Tronstad, informasjonssjef i Syklistenes Landsforening.

Tronstad påpeker at syklister i trafikken har de samme plikter og rettigheter som bilister.

— Jeg tror at konflikten mellom bilister og syklister for det første vil bli mindre av at alle følger reglene. For det andre er det viktig å holde øyenkontakten og vise med tydelige tegn hvor man skal. For syklister betyr dette å gi tegn med hånden.

Også Kristin Øyen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, oppfordrer syklister til å respektere det røde lyset.

— Som syklist er man jo et kjøretøy, og kan ofte komme brått på både bilister og andre. Både for egen og andres sikkerhet skal man ikke sykle på rødt, sier Øyen.

- Mange trenger nok oppfriskning

Tronstad forteller at det ofte oppstår vanskelige situasjoner i kryss.

— Det er sjelden tilrettelagt for syklister i kryss, da kan det lett oppstå konflikter.

På Syklistenes Landsforening sine hjemmesider ligger det både sykkelvett-tips og atferdstips til bilister. I tillegg har foreningen gitt ut et hefte med trafikkregler for syklister som er gitt ut i 150.000 eksemplarer.

— Det er klart at mange trenger en oppfriskning i hvilke regler som gjelder for syklister, sier Tronstad.