— Det er svært sjelden man står overfor en sivil sak som er så omfattende som denne.

Slik innledet Tor Bertelsens advokat, Arvid Sjødin, sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett.

På andre siden an dommerbenken satt Kari Johanne Bjørnøy, sorenskriver i Bergen tingrett og Bertelsens tidligere leder. Hun har de siste to ukene representert Staten under rettssaken mot Bertelsen, og har Justis— og beredskapsdepartementet i ryggen for å opprettholde avskjedigelsen av ham.Fredag var siste dag i ankesaken mellom Staten og den avsatte tingrettsdommeren.

— Denne saken er ikke normal. Det finnes ikke maken til den siden 1814. Det er spesielt at man har samlet sammen en masse saus og røre og står igjen med en sak som går helt tilbake til 1996, sa Sjødin.

- Norge vil få problemer

Sentralt i Sjødins prosedyre var at han mener det strider mot den Europeiske Menneskerettskommisjonen at Bertelsen er avsatt som følge av forhold som ligger så langt som 18 år tilbake i tid.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har forberedt saken mot Bertelsen. Sjødin pekte også på at dette strider mot maktfordelingsprinsippet. Begrunnelsen er at Bertelsen ikke er avsatt av den dømmende makt, men av Staten, den utøvende makt, mener han.

— Norge vil få et betydelig problem dersom denne saken havner utenfor landets grenser, hevdet Sjødin, med henvisning til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

- Burde forsvart ham

Bertelsen har tidligere uttalt at han er villig til å anke saken helt hit, dersom han ikke får medhold av lagmannsretten. Sjødin sa han tror Norge vil få problemer med å forsvare dommen fra Oslo tingrett som upartisk og uavhengig der.

Som tidligere, hevdet han at det er det dårlige arbeidsmiljøet i Bergen tingrett som er grunnlaget for konflikten mellom Bertelsen og tingrettsledelsen, og at arbeidsgiver har jobbet systematisk for å ødelegge Bertelsens rykte siden 1996.

Sjødin mener tingrettsledelsen i stedet for å ødelegge Bertelsens rykte, burde stått opp og forsvart ham.

— De har ikke beskyttet ham som arbeidstaker fra de rykter som har versert om hans person, sa han.

- Syke, ustabile Bertelsen

Sjødin mente derimot domstolen har vært kilden til ryktene og ansvarlig for lekkasjer til pressen.

— Man springer og sender brev til Tilsynsutvalget, så springer man til BT. Jeg kan ikke forstå at domstolen aksepterer en slik behandling av dommeren. Man kan ikke akseptere at det skapes en slik kampanje for å få ham felt. Her har det sviktet fullstendig.

Sjødin hevdet måten Bertelsen har blitt behandlet på aldri ville forekommet i en vanlig, sivil sak.

— Saken om den syke, mentalt ustabile Bertelsen med en virkelighetsoppfatning som ikke gjør ham egnet som dommer ligger på bordet til Bjørjøy (sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy, red.anm) allerede når hun tiltrer.

- Oser av forutinntatthet

Det skjedde i 2010. Da hadde Bertelsen allerede hatt en langvarig konflikt med hennes forgjenger, som hadde lagt igjen logger og notater om Bertelsen på kontoret sitt.

Sjødin mener regjeringsadvokatens sak i stor grad er basert på rykter, som Tilsynsutvalget i Domstoladministrasjonen aldri gikk inn for å se om det var hold i.

— Han får høre at han er ustabil fra et system som er i ferd med å male ham sammen. Det oser av forutinntatthet. Ryktene er umulig å gå inn å kontrollere. Det er utallige sider med graps tilbake til 1996 som presenteres som om det er korrekt.

- Irritert på sykmeldinger

Bertelsen var sykmeldt lange perioder siden han tiltrådte som tingrettsdommer i 1994 frem til han ble suspendert i 2012. Sjødin mente dette har vært kilde til irritasjon blant kollegaene og ledelsen.

— Det skinner gjennom at arbeidsgiveren ikke har trodd på at sykmeldingene var reelle. Problemene til Bertelsen skyldes sykdommen og det forferdelig dårlige arbeidsmiljøet i Bergen tingrett på den tiden.

Sjødin krevde at Bertelsen får tiltre i sin gamle stilling som tingrettsdommer. Han mener dessuten Staten har brutt to bestemmelser i Folkeretten ved å avskjedige ham.

Dom i saken ventes å falle innen lagmannsretten tar sommerferie.