— Vi har hatt noen driftsforstyrrelser, men ikke unaturlig mange. De fleste reisende er fornøyde med tilbudet vi gir dem, sier Tønnessen.

Han er den første til å beklage at «Sundferja», som egentlig skulle ha gått i sambandet, har vært ute av drift. Det vil den være på ubestemt tid. Etter en grunnberøring i mai har det vært vanskelig å få deler til reparasjonen.

Større reserveferge

— Vi har i mellomtiden leid inn «Fjordbas», en større og noe nyere ferge. Den har også hatt noen uhell, noen av teknisk art, andre på grunn av forhold vi ikke er herre over, sier Tønnessen.

Han tenker da på strømproblemer på de gamle kaianleggene på Klokkarvik, Lerøy og Bjelkarøy, og at fergen har fått tau i propellen.

— Vi har fått mer tau i propellen på dette sambandet enn alle andre samband vi har trafikkert siden 2005 til sammen. Det er samme type tau som går igjen, og ved en anledning måtte fergen ha bistand fra kystvaktskipet «Tor» til å rydde innseilingen til Klokkarvik. Skjer det oftere, vil vi vurdere å anmelde forholdene, sier BNR-direktøren.

Tar mer tid

- Hva med forsinkelsene?

— Det stemmer at vi til tider er noen få minutter forsinket. Det skyldes at vi går med en større ferge som det tar lengre tid å losse og laste, og at vi er pålagt å seile en liten omvei, slik at vi styrer unna sundet der «Sundferja» grunnstøtte. Dette sundet kommer vi heller ikke til å gå gjennom når fergen er ferdig reparert, eller frem til grunnen eventuelt er sprengt bort, sier Trygve Tønnessen.

Han er skuffet over ordfører Ove Trelleviks kritikk mot BNR.

— Vi har flere ganger bedt om møter og dialog om problemene. I stedet hamrer han løs mot oss i media og overfor Skyss. Samtidig skaper han en unødvendig utrygghet hos de reisende, sier Trygve Tønnesen.

- For dårlige kaier

BNR-direktøren har ingen tro på at det har vært flere driftsforstyrrelser etter at hans selskap overtok enn da Tide Sjø trafikkerte strekningen med sin «Fjordgar».

— Sambandet har bare vært uten båtforbindelse noen få timer det knappe året vi har seilt der. Når det har vært problemer med fergen, har vi satt inn skyssbåt, sier Trygve Tønnessen.

BNR har sendt en oversikt til fylkeskommunen med driftshistorikk for sambandet. Her hevdes det at kaiene til Sund kommune er skyld i de fleste avvikene.