• Opplysningsvesenets fond er de verste blodsugerne som finnes. De får aldri nok! De gir seg ikke, sier Ingar Fardal i Sogndal.

Jorunn (65) og Ingar (73) Fardal bor på en tomt tilhørende prestegården i Sogndal. I 2004 fikk de beskjed om at den årlige festeavgiften skulle øke fra 315 kroner i året til 9.306 kroner. Det er en økning på 2.954 prosent for tomten på 787 kvadratmeter. Men det ville ikke Jorunn og Ingar godta.

— Vi bryter ny mark for alle andre som har fått beskjed om kraftige økninger av festeavgiften, sier Ingar Fardal.

Grådighetskultur

Fardals advokat, Jens Stedje Røegh, sier at en økning av festeavgiften på nesten 3.000 prosent er rystende.

— Det vitner om en grådighetskultur som harmonerer dårlig med det Den norske kirke står for og som fondet springer ut fra, sier Stedje Røegh.

Han påpeker at «fondet i 2004 hadde en inntekt på 36 millioner kroner. Med en økning på 3.000 prosent, ser en hvilke inntekter fondet har til hensikt å forvalte».

Opplysningsvesenets fond og ekteparet Fardal møttes like før jul i Sogn tingrett hvor årlige festeavgift ble fastsatt etter skjønn. Tingrettens skjønn var at årlig festeavgift skal være 2.200 kroner. Det var meddommerne som sørget for flertallet. Fagdommeren ga Opplysningsvesenets fond medhold, og argumenterte for at en korrekt festeavgift for tomten ville være vel 10.000 kroner, samtidig som hun pekte på tomtefestelovens bestemmelse om at festeavgiften maksimalt kan settes til 9.000 kroner. Dette beløpet kan justeres i takt med konsumprisindeksen.

Betyr mye for kjøpssum

Opplysningsvesenets fond er følgelig ikke fornøyd med tingrettens skjønn, og anker det inn for lagmannsretten.

Den årlige festeavgiften er en ting, men enda viktigere er avgiften som utgangspunkt for kjøpssum hvis ekteparet krever sin innløsningsrett. Regjeringspartienes løfter i Soria Moria-erklæringen kan bety at ekteparet sparer mye penger, og at Opplysningsvesenets fond mister tilsvarene inntekter.

Hvis regjeringserklæringen tolkes bokstavelig slik at opprinnelig leie skal legges til grunn og ekteparet får løst inn tomten til 30 ganger årlig leie, vil kjøpesummen være på 9.450 kroner. Hvis kjennelsen fra Sogn Tingrett er utgangspunktet, vil kjøpesummen være 66.000 kroner. Og hvis kravet fra Opplysningsvesenets fond om en årlig leie på 9.306 kroner legges til grunn, vil kjøpesummen øke til 279.180 kroner. Summen vil trolig øke enda mer hvis tomtefestelovens mulighet til å kreve 40 prosent av markedsverdi skulle være retningsgivende.

— Selv om vi fikk medhold i tingretten, velger opplysningsvesenets fond å anke videre. Nå møtes vi i lagmannsretten, konstaterer Ingar Fardal. Han og konen Jorunn bygde huset i 1964 på utmark som ble brukt som sommerbeite for prestegårdens husdyr.

— Det var kostbart å bygge i sin tid fordi det var bratt og mye fjell. Men nå har vi fått det fint her, synes jeg. Bare ting blir avklart, har vi planer om å kjøpe tomten sier Fardal.

SINTE: Ekteparet Jorunn og Ingar Fardal raser mot Opplysningsvesenets fond og kravet om en 30-dobling av årlig festeavgift på tomten som er en del avprestegården i Sogndal. Huset bygget de i 1964.
ODDLEIV APNESETH