Det var en spesiell dag både ved Kleppestø ungdomsskole og Follese barneskole i dag. Flagget hang på halv stang. Stemningen bar sterkt preg av drapet på den 39 år gamle seksbarnsmoren på Askøy i går.

— Elevene er veldig preget. De er triste og lei seg og klarer jo naturlig nok ikke forstå hvorfor dette har skjedd. De tenker på medelevene som har mistet moren sin, sier rektor ved Kleppestø ungdomsskole, Inger Margareth Sagvaag.

— Dette har vært en verdig dag. En dag med både sorg og omsorg, legger hun til.

Dette har vært en verdig dag. En dag med både sorg og omsorg.

To av ungdommene i seksbarnsfamilien er elever ved ungdomsskolen, mens ett av barna går på Follese barneskole.

Mange spørsmål

På ungdomsskolen ble elevene i dag tidlig møttved inngangspartiet av lærere, to helsesøstre, fagsjefen for skole i Askøy kommune, og representanter fra ungdomsorganisasjonen MOT. Etter at kontaktlærerne hadde informert klassene sine om det som hadde skjedd, hadde elevene mange spørsmål på hjertet.

Også på barneskoleelevene lurte på hvordan medelevene deres hadde det.

— De spurte om ting som "Hvorfor skjedde dette? Har barna det bra? Passer noen på dem?", forteller barneskolerektor på Follese, Ingvild Moen.

Tegninger og dikt

Særlig tredjeklassingene på skolen ble tatt hånd om, da ett av barna i familien går på tredje trinn.

— De satt seg sammen i ring og fikk stille alle spørsmål som falt dem inn. Etterpå tegnet de tegninger til klassekameraeten som har mistet moren sin, sier Moen.

Å uttrykke seg ved å tegne og skrive dikt ble også en måte for mange av ungdomsskoleelevene å takle følelsene på.

— Vi har samlet sammen alle tegningene og diktene og overlevert dem til helsepersonell som skal gi det til elevene som er rammet, sier Sagvaag ved Kleppestø ungdomsskole.

- Sorg og omsorg

Begge rektorene forteller at elevene etter omstendighetene har taklet dagen bra.

— De har vært veldig snille med hverandre og jeg tror mange foreldre har vært flinke til å snakke med barna sine allerede i går ettermiddag, sier Moen.

I morgen og fremover skal undervisningen gå som vanlig på Kleppestø ungdomsskole.

— Vi har helsesøster her og tilbud om psykologhjelp om noen ønsker det. Men vi stopper ikke opp undervisningen. Det er viktig for oss å se fremover. Det aller viktigste for oss blir å ivareta barna som har mistet moren sin når de kommer tilbake på skolen, sier Sagvaag.

TUNG DAG: Elevene på Kleppestø ungdomsskole ble i dag tidlig møtt ved inngangspartiet av helsesøstre, lærere, skole-fagsjef og MOT-representanter i dag tidlig, for å snakke om Askøy-drapet.
JAN M. LILLEBØ