• De er redde for å bli sendt til tortur og død, sier Oddny Miljeteig (SV) om asylantene i Johanneskirken.

15 personer fra Iran, Kurdistan og Afghanistan har søkt tilflukt i Johanneskirken. Asylsøkerne nekter å spise, som en protest mot myndighetenes behandling av papirløse flyktninger i Norge.

— Mennesker som går i kirkeasyl og sultestreiker er desperate. Jeg oppfatter dem som redde for livene sine om de blir sendt ut, sier Miljeteig.

De 15 asylsøkerne har alle fått avslag på asylsøknadene sine, men mener det er farlig for dem å returnere til hjemlandene.

Miljeteig tror kirkeasylantene kjenner på en sterk frykt for fremtiden.

— De opplever at livene deres er i andre sine hender. De er redde for at Norge vil sende dem ut til tortur og død.

Interpellasjon

Sammen med Tina Åsgård i SV, leverte Miljeteig tirsdag en interpellasjon til bystyremøtet førstkommende mandag.

Der oppfordrer de Bergen bystyre til å be nasjonale styresmakter om å gjennomgåasylpolitikken og med utgangspunkt i de papirløses situasjon, blant annet ved å sette en grense for hvor mange år menneskeri Norge kan være papirløse.

De to SV-politikerne har også sendt et privat forslag til bystyret, der de ber om en verdig behandling avde papirløse.

Forslaget går ut på at bystyret skal be regjeringen legge til rette for at papirløse asylsøkere kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato.

— Vi ber også byrådet om å se om det er mulig å finne lokale løsninger, skriver de i forslaget.

Miljeteig og Åsgård krever også at byrådet sørger for at de papirløse i Bergen mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer.

Møte i kveld

Menighetsrådet bestemte seg mandag kveld for å stenge Johanneskirken for alle arrangementer. Tirsdag kl 18. skal kirkeasylatene møte bergenspolitikere.

Møtet skulle egentlig avholdes på Rådhuset, men blir nå i kirken.

— Vi har gjort det klart for dem at dersom man forlater asylet, kan man ikke gå inn igjen, sier leder i Bergen Domkirke Menighetsråd, Kristin Knudsen.

KJEMPER FOR DE PAPIRLØSE: Sammen med Tina Åsgård (SV) , lverete Oddny Miljeteig (SV) tirsdag en interpellasjon til bystyremøtet førstkommende mandag.