• Vi hører stadig oftere om trusler mot ansatte i barnevernet. Det kan virke som om dette er en ny trend, sier Ole Daniel Vikesdal i Fellesorganisasjonen i Bergen (FO), der barnevernspedagoger er fagorganisert.

Han kjenner ikke den konkrete saken BT omtaler i detalj, men uttaler seg på generelt grunnlag.

— Barnevernet har vært presset lenge. Mange sliter med å holde tidsfristene, det er stort gjennomtrekk i tjenesten og vi hører at en del opplever trusler. Mange har måttet skaffe seg hemmelig telefonnummer, sier Vikesdal.

Han frykter kombinasjonen stort arbeidspress og et mer aggressivt press utenfra, kan bli ulykksalig for barnevernet.

— Vi ser at de ansatte virker veldig slitne og oppgitt. Det hjelper ikke akkurat på at kommunene kutter bevilgningene til sektoren. De ansatte lever under et ekstremt press. Særlig i små kommuner skal du ha stor faglig integritet for å ta avgjørelser som kan gjøre deg uglesett i lokalmiljøet. Jeg tror konsekvensene av alt dette blir at enda færre ønsker å jobbe i barnevernet, sier Vikesdal.