• Jeg er overrasket over at ikke Forsvaret har vedlikeholdt boligene bedre. Det har de tapt mye penger på.

Det sier Per Skaar, mannen som har taksert de omstridte forsvarsboligene ved Haakonsvern. Han mener han har tatt tilstrekkelig hensyn til sopp— og fuktskadene.

— Andre leiligheter i dette området har en kvadratmeterpris på 13.000-14.000 kroner. Jeg har satt verdien til 10.000-11.000 kroner per kvadratmeter. Men jeg skjønner selvsagt at leietakerne, som har forkjøpsrett, ønsker lavest mulig verditakst, sier Skaar.

Han understreker at han har tatt i betraktning alle undersøkelsene som er gjort om muggsopp og fuktskader i forsvarsboligene.

Skaar karakteriserer dem som «utrolig malingslitte», men sier det bare er råte enkelte steder.

— De trenger full oppussing og utvendig drenering. Det viktigste er å få kjellerne tørre, og å få ledet bort vannet.

— Er du overrasket over at ikke Forsvarsbygg har vedlikeholdt bedre?

— Ja, det er jeg. Det betyr en enorm verdiforringelse for eieren. Det er klart at Forsvaret kunne fått mye mer for disse boligene hvis de hadde vært vedlikeholdt jevnlig.