Det er først og fremst Arne Sortevik (Frp) og Rune Skjælaaen (Sp) som uttrykker misnøye og frustrasjon over dårlig koordinering. De mener at Oddvard Nilsen (H), som fremste representant fra Hordaland, ikke er aktiv nok for å samordne de sytten representantene fra fylket.

Hans oppgave er bl.a. å innkalle til fellesmøte for hordalandsbenken den første tirsdag i hver måned.

Veteranen Ranveig Frøiland (A) er enig i at det bør bli mer samlet opptreden. Men hun vil ikke være med på å kritisere Høyres parlamentariske leder, for «jeg skjønner godt hvordan hans hverdag er», som hun sier.

Skuffet og utålmodig

— Etter det første året her på Stortinget må jeg konstatere at jeg dessverre er noe skuffet, for jeg er et utålmodig menneske. Jeg hadde ventet at vi fra Hordaland - på tvers av partigrensene - hadde fungert mer som en «benk», sier Arne Sortevik.

Han sier rett ut at han hadde ventet et sterkere engasjement fra Oddvard Nilsens side, som førstemann fra Hordaland, for å få i stand mest mulig felles opptreden.

Sortevik fremhever flere saker som etter hans skjønn burde ligge til rette for det. I øyeblikket er det arbeidet med Jondalstunnelen som er viktigst. Men også i kampen for seilingsleden til Bergen hadde han ventet større støtte fra andre fylkeskolleger.

- Nilsen må ta initiativ

Rune Skjælaaen retter også søkelyset mot Oddvard Nilsens rolle:

— Jeg hadde ventet mer «drive» fra hans side for å følge opp hordalandssaker som vi burde stå sammen om. Jeg savner en strategi for hvordan hordalandsbenken bør jobbe. Som førstemann fra fylket er det Nilsen som må ta initiativet. Men han har riktignok så mange andre ting å tenke på, sier senterpartimannen.

Skjælaaen nevner at hordalandsbenken bør kunne samle seg, bl.a. i et forsøk på å rette på den skjeve ressursfordelingen mellom helseregionene. Region Vest er blitt sterkt skadelidende. Han venter også bred støtte fra de øvrige fra Hordaland når han selv sammen med Audun Lysbakken (SV) og Olav Akselsen (A) i kommende uke gjør et nytt fremstøt for å komme Odda Smelteverk til unnsetning.

- Spinkelt fremmøte

KrFs Ingmar Ljones sier på sin side at det mest påfallende er det spinkle fremmøtet på de månedlige samrådingsmøtene. I så måte må hordalandsrepresentantene gå litt i seg selv.

— Vi snakker for lite sammen, vi som representerer Hordaland, men det er ikke Oddvard Nilsen å laste. Både i vegsaker, i kamp for Odda og Ålvik og i andre lokaliseringsspørsmål bør vi bli flinkere til å stå sammen, sier Ljones. Ranveig Frøiland mener at Hordalands-representantene bør bli flinkere til å koordinere innsatsen så tidlig som mulig, i forkant av viktige avgjørelser som har med økonomi å gjøre. Hun nevner kampen for nytt odontologibygg i Bergen som et godt eksempel i så måte. Helse, utdanning og samferdsel er områder som ligger best til rette for felles holdning, slik hun ser det.

- Bare møteinnkaller

Oddvard Nilsen imøtegår den kritikken som er rettet mot ham personlig. Han sier i en kommentar til Bergens Tidende at han ser på sin oppgave i denne forbindelse bare som møteinnkaller og til å kanalisere henvendelser fra organisasjoner og andre som vil møte Hordalandsbenken.

— Det er selvsagt en utfordring å stå sammen i flest mulig saker som gjelder vårt fylke. Men de som kritiserer, bør huske på at vi kan ikke opptre i strid med eget parti. Og hvis lokale hensyn skal gå foran alle andre, risikerer man å miste enhver innflytelse, sier Nilsen.