— Når de 10 fremste på Høyres liste kan få seg til å si at de ikke tror på bybanen, som er en del av Bergensprogrammet, og som de har vært med å vedta og gjort avtale om, da må jeg virkelig spørre hvilket politisk lederskap det partiet har.

— I stedet for å så tvil om bybanen, vil jeg oppfordre Høyre til å stå last og brast med Arbeiderpartiet og de andre partiene som er for bybane, og kjempe for at Stortinget innfrir statens forpliktelser overfor Bergensprogrammet, sier Strøm-Erichsen.

— Men hva hvis det ikke hjelper, og Stortinget ikke bevilger tilstrekkelig med penger til å bygge bybanen. Skal vi ikke da nøye oss med kollektivtrasé for buss?

— Etter min mening er dette en feil problemstilling, og jeg er ikke villig til å spekulere i dette. Hva for eksempel hvis Stortinget bevilger for lite penger til Ringveg vest? Vi må holde fast på Bergensprogrammet som en pakke. Det blir meningsløst å velge den foreslåtte traséen til Nesttun for å kjøre buss. Traséen er lagt som den er for at det skal kjøre bybane på den, sier Strøm-Erichsen.

Hun innrømmer at det er en tung jobb å vinne gehør for bybanen blant velgerne.

— Jeg blir stadig møtt med den forestillingen at bybanen vil sluke penger fra andre poster på kommunebudsjettet, som eldreomsorg og skole. Men det er jo ikke tilfelle. Bybanen skal bygges for veipenger fra bompengeringen og fra Stortinget, nøyaktig på samme måte som Ringveg vest.

— Når det gjelder motstanden mot bybanen, så minner for øvrig den meg om motstanden mot bompengeringen som ble tatt i bruk i 1985. Da den vel var kommet i gang, innså alle at det var god bruk for den. Og jeg tenker også på situasjonen i Strasbourg, der borgermesteren måtte gå på grunn av motstanden mot bybane. Men da den første linjen var satt i drift, og man oppdaget nytten, var det ingen som ville vedstå seg at de hadde vært i mot. Og jeg er sikker på at vi vil oppleve det samme i Bergen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.