Henning Andersen, politimann i anklagemyndighetene ved politiet i København mener bøtesatsene i Norge er høye, men han er ikke imot dem.

— Hvis folk ikke kjører ulovlig må de heller ikke betale bøter, sier han. Han vet ikke hvor godt den danske mannen i gaten kjenner de norske satsene, men han tror at mange dansker frykter at feriebudsjettet ryker hvis de kjører ulovlig når de er i Norge.

— Dansker kjører penere når de kommer til Norge i ren og skjær frykt. De må tenke seg om i trafikken, hevder politimannen.

Fattige får halv bot

I Danmark blir trafikkbøter halverte hvis synderen har en årslønn under 125000 danske kroner. Det tilsvarer 137000 norske kroner.

Dette gjelder alle trafikkovertredelser unntatt kjøring uten førerkort.

— Hvis vi får inn opplysninger fra staten om at personen har lav inntekt, skriver vi ut halv bot. Hvis ikke det blir gjort automatisk kan de søke om å få det, sier Andersen. Han tror imidlertid ikke at trafikkbøter er like preventive i Danmark som her til lands.

— Bøtene i Danmark er ikke avskrekkende nok. Men selv om vi øker takstene vil de raskt venne seg til dem, og fortsette å kjøre som vanlig, sier han, men legger til at han ikke er i tvil om at så høye staser som det opereres med i Norge vil være preventivt.

Høye dødstall i Danmark

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Arnfinn Ellingsen, tror det er en sammenheng mellom høye satser og trafikksikkerhet.

— Dødsulykkene i trafikken i Danmark er mye høyere enn her, sier han. Norge ligger på Europatoppen over bøtesatser for trafikkovertredelser. 258 mennesker døde på norske veier i 2004, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 22 færre enn året før. I Danmark ble 432 personer drept i trafikken 2003.