Andersen ble pekt ut av stortingsgruppa onsdag. For at han skal bli stortingspresident må han gå av som statsråd og være tilbake i Stortinget før nasjonalforsamlingen konstituerer seg 8. oktober.

Han vil derfor etter alt å dømme få avskjed i nåde fra statsrådsembetet allerede i statsråd førstkommende fredag.

Det er Stortinget som velger sin egen president ved skriftlig votering, men det er utenkelig at Andersen ikke vil få flertall.

Dag Terje Andersen ble innvalgt fra Vestfold første gang i 1997. Han var næringsminister fra høsten 2006 til 20. juni 2008 da han overtok som arbeids— og inkluderingsminister.

Marit Nybakk fra Oslo ble valgt til kandidat til et av de fem visepresidentvervene.