PER MARIFJÆREN

Mannen som er sikta for å ha tatt livet av sjukepleiestudenten Anne Slåtten i Førde i juni, blir i dag framstilt for Sunnfjord med krav om ytterlegare varetektsfengsling.

Blandingsprofil

På dagens rettsmøte vil politiet legge fram kva dei meiner er prov som styrkjer mistanken mot den sikta.

— Dei endelege rapportane frå Kripos sine åstadsgranskarar og frå RMI sine undersøkingar er no klare. Vi sit no med ein såkalla blandingsprofil, altså biologisk materiale, som kan innehalde både DNA frå den sikta og frå offeret, seier politiinspektør Sissel Kleiven til Bergens Tidende. - Dette kjem i tillegg til dei to DNA-treffa vi har presentert på tidlegare fengslingsmøte.

For snart fire veker stilte politiet til fengslingsmøte utan nye prov som kunne styrke mistanken mot 41-åringen, og fekk ikkje retten til å godta ein så lang fengslingsperiode som politiet ønskte.

Difor må dei i føremiddag krevje forlenga fengsling nok ein gong.

Kravet er fengsling fram til måndag 31. januar, da straffesaka mot den drapssikta 41-åringen er beramma i Fjordane tingrett i Førde.

Enno ikkje analysert

Førre gong politiet kravde den sikta Sunnfjord-mannen fengsla heilt fram til hovudforhandlingane skal starte, fekk dei ikkje medhald. Denne gongen stiller politiet med nytt bevismateriale.

— Vi meiner klart at dei resultata som vi har fått, er med på å styrke siktinga mot vedkommande, seier Kleiven.

41-åringens forsvarar, advokat Ivar Blikra, har tidlegare kritisert politiet skarpt for ikkje å ha sytt for desse analyseresultata på eit tidlegare tidspunkt. Blikra er heller ikkje denne gongen nøgd med det arbeidet politiet har gjort.

— Politiet har heller ikkje denne gongen etterkome kravet om at alle dei biologiske funna på og rundt offeret må bli fullstendig analysert med tanke på DNA. Vi veit jo enno ikkje kva for, og kor mange, hårfunn politiet har latt vere å DNA-type. Dette har eg store problem med å forstå, seier Blikra til Bergens Tidende.

— Dei nye DNA-svara seier etter mitt syn lite. Dei kan, eller kan ikkje, vere frå min klient. Ut over dette vil eg ikkje kommentere bevisverdien, seier advokaten.