— Det er betydelig grunn til å tro at antall anløp pr. norgescruise vil falle med 25 til 50 prosent i løpet av to til fem år, sier han.

Hans selskap er største cruiseservicebutikken i Norge. European Cruise Service står i nær kontakt med cruiserederier over hele verden, og arbeider blant annet med å tilrettelegge norske havneanløp, seilingsrutene i fjordene og aktiviteter på land.

Arthur Kordt tror store deler av rederienes inntektsgrunnlag for norgescruisene vil forsvinne.

— Den nye NOx-avgiften vil koste rederiene mellom 60 og 70 millioner kroner. Da forsvinner kanskje hele overskuddet ved å besøke Norge, Bergen og de norske fjordene. Hva skjer da? Jo, ett av to. Enten holder rederiene seg helt borte fra Norge, eller så reduserer de antall havneanløp når de er her. Begge deler er uheldig for turistnæringen, sier lederen for European Cruise Service.