Det etter hvert mye omtalte huset i Gravdalsveien ble solgt i vår. Selger er selskapet FAV Gruppen, som tilhører forretningsmannen Arne Veidung. Huset skulle etter planen overtas av den nye eieren 1. juni, og ett av vilkårene i salgskontrakten er at kjelleren skal være tømt.

— Kjelleren har vært leid ut til Robin Nilsen. Han har skrevet under på at lokalene skulle være ryddet innen 1. juni. Han har også gitt oss skriftlig fullmakt til å rydde lokalene for hans regning dersom så ikke har skjedd, sier Odd Fondevik, driftsleder i FAV Gruppen.

— Ronny Landro sier at lokalene har vært leid ut til Positiv Fritid ved Robin Nilsen, og at andre nå har tatt over Nilsens rolle i Positiv Fritid?

— Det spiller ingen rolle. Positiv Fritid AS, som Robin Nilsen skulle representere, er aldri blitt registrert som selskap. Vi har en leiekontrakt med Robin Nilsen som han hefter for personlig. Der står det også klart at Nilsen ikke har lov til å drive med noen form for fremleie, sier Fondevik.

Frykter ikke søksmål

FAV Gruppen frykter ikke et eventuelt søksmål fra erotikklubb-gründerne.

— De får komme med en advokat som er villig til å kjøre saken. Vi har sjekket dette opp mot vår advokat, og er sikre på at vi har vårt på det tørre. Kjelleren skal ryddes, sier Fondevik.

Han har flere ganger blitt kontaktet av Club Erotica-folkene, etter at BT første gang skrev om strippeklubben på Laksevåg i mars.

— Jeg har konsekvent sagt at vi ikke forholder oss til andre enn Robin Nilsen. Noen andre vil ikke vi diskutere dette med, sier Fondevik.

Skjer i neste uke

Både strippescenen og bardisken må ut, ifølge Fondevik.

— Nilsen har i kontrakten signert på tegninger som viser hvordan lokalene skal se ut. Der er ingen scene og ingen bardisk inntegnet. Alt annet skal vekk - uansett hvem som har stått for ominnredningen, sier Fondevik. Han regner med at de senest i neste uke vil tømme kjellerlokalene.

Den nye huseieren har planer om å flytte dagens Mix-kiosk og postfilial, som nå befinner seg i første etasje, ned i de tidligere klubblokalene. På gateplan skal det etableres gatekjøkken.