Silje Eide (23) fra Askøy og Monica Takvam (19) fra Dale sto frem i Bergens Tidende fredag og fortalte at de ikke får støtte fra Lånekassen til å studere foto utenfor London. Den videregående fotoutdanningen jentene har tatt her hjemme gir ikke generell studiekompetanse. Lånekassen gjør imidlertid unntak for kunststudier, men vil ikke anerkjenne foto som bildende kunst.

— Jeg vil tro Kristin Clemet er enig i at Lånekassens tolkning er veldig rigid. Det er helt meningsløst at Lånekassen skal definere hva som er kunst og ikke, sier hordalandsrepresentanten.

— Jeg blir veldig forundret hvis ikke departementet rydder opp i dette, sier han.

Lysbakken forteller at han sendte brevet fredag etter å ha lest om saken i BT. Normalt ville han tatt spørsmålet opp i spørretimen, men siden Stortinget ikke er samlet er det brev som er den vanlige kommunikasjonsformen for slike henvendelser.

— Brevet kommer rett på statsrådens bord. Normalt vil det ta en ukes tid før svaret kommer, sier han.

Jentene er kommet inn på The Surrey Institute of Art & Design University College i Farnham ved London. Skolestart er 15. september, så de begynner å få liten tid. Et år ved skolen koster vel 100.000 kroner. De er avhengige av støtte fra Lånekassen.

Lysbakken rettet i brevet følgende spørsmål til Clemet:

«Vil Statsråden gi Lånekassen signal om å endre sin praksis når det gjelder vurderingen av fotostudier, eller på andre måter se til at den aktuelle unntaksbestemmelsen blir gjort gjeldende også for studenter som vil ta kunstutdanning innen fotografi?»