• Bystyret står fritt til å forkaste avtalen med Clear Channel, mener kommuneadvokat Helge Strand.

— Bystyret er øverste politiske organ i kommunen og står fritt til å behandle hvilken som helst sak. Dette er ikke noe en tredjepart kan gå til rettssak mot, lyder konklusjonen til kommuneadvokaten.

Mandag tok ledelsen for Clear Channel Norway kontakt med byrådsleder Monica Mæland og gjorde oppmerksom på at selskapets advokater mener kommunen blir erstatningspliktig hvis den nå forkaster avtalen om byromsmøbler.

Mæland orienterte straks gruppelederne i bystyret. De politiske reaksjonene var sterke på det mange oppfattet som et forsøk på å presse bystyret til å godta avtalen.

- Ikke vurdert søksmål

Byrådslederen ba kommuneadvokaten vurdere påstanden fra Clear Channel. Helge Strand konkluderer stikk motsatt av advokatene til Clear Channel.

En eventuell erstatning vil i høyden dreie seg om å dekke selskapets utgifter til å utforme kontrakten. Men Strand mener mye taler for at politikerne kan forkaste avtalen helt erstatningsfritt.

— Hvis motparten kunne forutse et slikt utfall finnes det ikke grunnlag for erstatning, hevder han.

Administrerende direktør Toivo Møller-Pettersen i Clear Channel Norway sier til Bergens Tidende at kommunen i et tildelingsbrev i mars kun tok forbehold om godkjenning i byrådet.

— Da kontrakten ble signert i april, var det presisert at avtalen skulle godkjennes politisk. Dette tolket vi da som byrådet.

Først i juni, da saken passerte byrådet, ble det sagt at den skulle til bystyret.

— Men Monica Mæland sa til BT allerede i mars at bystyret skal få siste ord.

— Vi forholder oss til det kommunen skriftlig har meddelt oss, sier han.

Det er disse forhold som gjør kommunen erstatningspliktig, mener Clear Channel. Men Møller-Pettersen understreker at selskapet ennå ikke har vurdert søksmål. - Vi har bare utarbeidet to betenkninger. Det er rutine når kontrakter krøller seg til og betyr ikke at vi går til sak, sier han.