• Det minner om Speaker's Corner i Hyde Park. Forskjellen er at vi er nødt til å sitte der og høre på i åtte-ti timer, sier Anette Strand (H), som er kritisk til hvordan bystyret i Bergen fungerer.

27 år gamle Strand er førstereis-representant og en av bystyrets yngste medlemmer. Årene på Høyre-benken har tidvis vært en utholdenhetsprøve.

— Det er jo så grusomt kjedelig å sitte der, sier hun med overbevisning.

BT skrev forrige uke om utbredt fravær blant de folkevalgte. Strand forstår godt at motivasjonen kan mangle når bystyremøtene føles som å kaste bort tiden.

Lysten på mer!

Etter den salven lyder det ikke særlig sannsynlig. Likevel: Anette Strand er lysten på en periode til.

— Hvorfor det?

— På en måte har jeg sittet på tilskuerbenken disse første årene. Det har tatt tid å lære seg gamet. Jeg har fortsatt mye ugjort, og det politiske arbeidet i seg selv er givende. Jeg er ganske enkelt idealist.

— Hva mener du med å sammenligne bystyret med Speaker's Corner?

— Forskjellen er like viktig. I Hyde Park kan du velge å stanse en stund for å lytte. Så kan du gå videre når folk begynner å gjenta seg selv. I bystyret er du pliktig å være, med mindre du har god grunn for fritak.

Maratonseanse

De månedlige møtene varer vanligvis seks og en halv time. Tidvis minst en time til. Tendensen går i retning av flere heldagsmøter, med møtestart 10 om morgenen. Først halv elleve om kvelden er møtet over. Litt av en maratonseanse.

Det er lov å strekke på beina. Under lange debatter er latterbrølene fra pauserommet utenfor tidvis så høylytte at ordføreren hysjer på forsamlingen.

Men det nytter ikke å stikke derfra uten å ordne formell avløsning. Best som det er ringer klokken til votering. Da må alle være på plass.

Å være bystyrerepresentant betyr dessuten månedlige gruppemøter, og, for de fleste, plass i en fagkomite, som også møtes månedlig. Pluss selvsagt seminarer, befaringer, reising - og dokumentlesing. I fjor behandlet bystyret 339 ulike saker.

Flertallet er fritidspolitikere og bruker i tillegg tid på partiet sitt. Bystyremedlemmene har ingen fritidsproblemer, med andre ord.

- Demokratisk problem

Anette Strand har god oppmøtestatistikk - inntil jobben i konsulentselskapet Pricewaterhouse Cooper medførte et halvår med ukependling til Oslo.

Nå er hun tilbake og beredt. Men kritisk til hvordan bystyret fungerer.

— Tendensen til flere heldagsmøter og møtestart klokken 14 i stedet for 16 ekskluderer stadig flere yrkesgrupper, sier hun og legger til:

— Hvor mange mennesker i frie yrker finner du i bystyret? Leger, advokater og tannleger, folk som har en timebok å fylle? Knapt noen. Når møtene spiser av arbeidsdagen, blir lokalpolitikk noe heldagspolitikere og folk uten fast jobb kan drive med. Det er et demokratisk problem, kommer det bestemt.

Det er enkelt å si at man har rett på fri for å gjøre pliktene som folkevalgt. Verre er det å forlate kunder og kolleger, sier hun.

— Hva mener du skal til for å gjøre det mer attraktivt å sitte i bystyret?

— Jeg synes partiene burde begrense debatten. Når sakene kommer i bystyret er de som oftest for lengst avgjort. At flere representanter for et parti går på talerstolen og sier omtrent det samme er respektløs bruk av folks tid, mener Anette Strand.

KNUT EGIL WANG