Tre Garnes-gutter som har saksøkt Bergen kommune, har fått beskjed om av kommuneadvokaten om at deres sak er foreldet. Det fikk RVs Torstein Dahle til å reagere. I gårsdagens utgave av Bergens Tidende svarte byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen at hun ikke instruerer kommuneadvokaten om hvordan han skal prosedere i saken.

Både SV, RV, Frp og Venstre reagerer kraftig på Strøm-Erichsens utspill. Byrådet har nemlig anledning til å instruere kommuneadvokaten og det mener de fire partiene Strøm-Erichsen burde ha gjort.

— Ansvarsfraskrivelse

— Byrådslederen er feig. Det er ansvarsfraskrivelse på sitt verste når byrådslederen skyver ansvaret over på sine ansatte. Kommuneadvokaten er kommunens juridiske representant, og byrådet burde instruert ham til å gå i dialog med saksøkerne, sier Venstres leder Henrik Glette.

Han mener de tre saksøkerne burde ha latt sine søksmål vente til den kommunale billighetserstatningen er lagt frem, men sier byrådet uansett burde instruert kommuneadvokaten til ikke å prosedere på foreldelse.

Også Frp, SV og RV reagerer.

— Jeg er forundret over at de tør. Jeg trodde det nå var bred politisk enighet om ikke å bruke legge ned påstand om foreldelse i disse sakene, sier Liv Røssland, Frps gruppeleder i bystyret.

— Moralsk ansvar går ikke ut på dato. Vi står for det samme nå som vi har gjort hele tiden, nemlig at kommunen bør frafalle foreldelse, sier Kjartan Haugsnes, gruppesekretær for SVs bystyregruppe.

— Hvis søksmål stoppes på grunn av foreldelse, synes jeg det er råttent gjort, sier RVs Torstein Dahle.

Har ikke fått instruks

Høyre vil foreløpig ikke innta noe endelig standpunkt i saken, men mener kommunen må være forsiktige med å prosedere på foreldelse i barnehjemssakene.

— Jeg kjenner ikke saken til de tre Garnes-guttene i detalj og vil se på den før jeg uttaler meg. Men hvis det er grunnlag for det, bør byrådet instruere kommuneadvokaten i saken, sier fungerende gruppeleder Monica Meland.

Kommuneadvokat Helge Strand sier til Bergens Tidende at han ikke har fått instruks av byrådet verken til å prosedere på foreldelse eller til å la være.

- Alle må få lik behandling

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen benekter at hun skyver ansvaret i saken foran seg.

— Denne påstanden om foreldelse var et tilsvar til retten. Vi kan ikke kontrollere alle tilsvar kommuneadvokaten sender ut, sier Strøm-Erichsen.

Hun mener de tre Garnes-guttene burde gjort som flere andre barnehjemsofre, nemlig latt rettssaken vente til billighetserstatningen er lagt frem.

— Jeg er opptatt av at alle skal få lik behandling, og billighetserstatningen vil se helt bort fra enhver foreldelse. Men de tre kan selvfølgelig kjøre sin sak for retten nå hvis de ønsker det, og på ethvert tidspunkt i en rettsprosess kan man inngå et forlik, sier Strøm-Erichsen.