Det ekstraordinære utbytte fra BKK har ingen sammenheng med BKKsløpende inntekter og skal bokføres i investeringsregnskapet. Dethevder Furevik.

Mathias Furevik
Rødt

— Dette stammer fra overkursfondet i BKK.Da Statkraft kjøpte seg opp fra 29 prosent til 49,9 prosent i 2002gikk pengene inn på et såkalt overkursfond i selskapet, ogeierkommunene fikk ikke ut pengene. Det er dette fondet de tarpenger fra nå. Men det er ikke tillatt å bruke disse pengene påløpende drift, sier Furevik.

- Tullprat

Han sier at jussen til Monica Mæland ikke holder.

— Dette har ingenting med endringen av regnskapsforskriften ågjøre. Det er bare tullprat. Utbyttet har ingen sammenheng med BKKsløpende inntekter, men hentes fra et fond. Det er klartkommunebudsjettet bryter med både kommuneloven ogregnskapsforskriften, sier Furevik.

Gjør jobben sin

Han sier at saken har versert i to år, men at opposisjonen ifjor slo seg til ro med at byrådet hadde fått beskjed frakommunaldepartementet at dette var greit.

— Så kom brevet fra fylkesmannen etter påske og vi sendte kravom lovlighetskontroll igjen. Her gjør bare fylkesmannen jobben sin,det han er satt til å gjøre. Nemlig å kontrollere at kommunenfølger lover og regler, sier Furevik.