SJEFREDAKTØR EINAR HÅLIEN

Høyere lønns— og pensjonskostnader, pluss generelle overskridelser på driften, er årsaken til at bystyret planlegger den tøffeste slankekuren som er satt i gang midt i et budsjettår på 15 år.

108 millioner kroner skal etter planen spares i alle kommunale virksomheter. I tillegg vil byrådet prøve å få staten til å dekke 130 millioner, som skyldes høyere pensjonskostnader. Ingen av delene ser ut til å bli særlig enkelt å få til.

Staten bidrar ikke

Kommunalminister Erna Solberg har vært raskt ute med å avvise enhver tanke om at staten skulle komme Bergen til unnsetning i denne situasjonen. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har gått langt i å antyde at kommunene ble ført bak lyset da det i statsbudsjettet ble antydet at det ville komme mer statlige penger til dekning av pensjonskostnadene i revidert nasjonalbudsjett. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ble det ikke mer enn 66 nye millioner kroner til Bergen. Dette er ikke på langt nær nok til å dekke kommunens økte pensjonskostnader, og det er derfor byrådet ruster seg til strid med staten for å få 130 millioner til. Etter kommunalministerens svar spørs det om byrådslederen kan spare seg turen til Oslo. Konsekvensen kan bli at Bergen kommune må dra med seg dette videre som underskudd. Ikke mer å hente

— At bydeler som allerede går med underskudd skal klare å spare to prosent av årsbudsjettet så sent på året er helt urealistisk, sier Høyres gruppeleder Martin Smith-Sivertsen.

Smith-Sivertsen er ikke nådig i sin kritikk av byrådet og mener at det vitner om manglende evne til styring og prioritering når byrådet nå ønsker å kutte like mye i alle kommunale virksomheter. Hans hovedankepunkt mot byrådet er likevel at denne sparekampanjen kunne vært unngått om man hadde startet omstillinger tidligere.

— Denne situasjonen burde byrådet har forutsett. De har stelt seg slik at det ikke er noe å gå på når motgangen kommer. I stedet for å lytte til fagøkonomenes råd har de plusset på stadig flere, mer eller mindre gode, tiltak, sier Martin Smith-Sivertsen til Bergens Tidende.