— Jeg er kjent med alle innspill fra alle parter, sier byråd for miljø og byutvikling Lisbeth Iversen (KrF).

Byråden svarer slik når BT spør om hun har latt seg presse av Statsbygg til å redusere høyden på bebyggelsen rundt Kunsthøgskolen.

Iversen sier at «Waterworld» aldri var politisk behandlet og godkjent. De politiske signalene kom i den påfølgende kommunedelplanen. Her ble byggehøyden senket. Samme signalet ble gitt da byrådet la reguleringsplanen for Møllestranden ut på høring. Da ble det påpekt at utbyggingen var for høy og for massiv.

— Byrådet har en visjon for sjøfronten, både rundt Store Lungegårdsvannet og i Sandviken, som går på at høydene ikke skal stenge for det som ligger bak, sier Lisbeth Iversen.

Et stort møte et holdt med staben som planlegger Kunsthøgskolen der tema var konflikten med boligbyggingen. Et møte med grunneierne på Møllestranden er avtalt.

— Vi er interessert i å holde hurtig fremdrift og vil arrangere felles arbeidsmøter. Vi må finne en løsning som alle er tjent med, sier Lisbeth Iversen.