• Ansettelsen av kommunaldirektør Audun Øiestad som direktør for Bergen Bolig og Byfornyelse lukter vondt, sier styremedlem i BBB Torstein Dahle (RV).

Mandag ble Øiestad plassert i den nye stillingen etter at han ble overtallig i forbindelse med byrådets omorganisering. Øiestads kommunaldirektøransvar ble overtatt av Finn Strand.

Øiestad fikk stillingen dom direktør for BBB uten å ha søkt på jobben og etter at innstillingen var ferdigskrevet. Fungerende direktør Bjarte Høysæter var byråd Tom Knudsens foretrukne, men han mistet jobben mandag før han fikk levert innstillingen til byrådet.

Stillingen ble utlyst for en måned siden, og tilsetting fulgte vanlig prosess i kommunen.

Derfor reagerer Dahle sterkt på det som skjedde.

— Det å bruke BBB for å løse slike omplasseringsproblemer er i seg selv uakseptabelt. Det er veldig viktig å få frem at dette ikke hadde skjedd uten at byrådet hadde sittet på fullmakter til å foreta tilsetting. I det gamle formannskapet hadde ikke dette passert like glatt, hevder Dahle.

Han mener byrådet på denne måten har holdt søkerne på stillingen for narr.

— Men de holder ikke bare søkerne for narr. De holder de ansatte for narr og sender et underlig signal ut om hvordan kommunen prioriterer BBB.

Dersom man mener at selskapet skal være et seriøst kommunalt foretak, så bør man følge de ansettelsesprosedyrer som gjelder, og ikke bryte alt over når det har oppstått et problem et annet sted i kommunen, sier Dahle.