Det planlagte Mottaks— og omsorgssenteret for rusavhengige på Wergeland har skapt uro i nabolaget. Tirsdag måtte sosialbyråd Dag Inge Ulstein forklare seg for et smekkfullt folkemøte.

Marthe Mjøs Persen (Ap) reagerte på byrådens uttalelser på folkemøtet, og spurte i bystyret onsdag om byrådet nå er i ferd med å gå vekk fra hva et MO-senter egentlig skal inneholde.

- Ikke sprøyteutdeling

Hun viser til regjeringens definisjon av et MO-senter:

"MO-sentre samler dermed ansvaret for hele behandlingsforløpet: mottak, utredning, tilgang til medisiner, midlertidig poliklinisk behandling, henvisning til spesialistbehandling, bolig, sosiale tiltak og tett personlig oppfølging av en koordinator" het det i Stoltenberg-utvalgets rapport.

— Dere kan være trygge på at det ikke blir utdeling av sprøyter. Det vil det ikke være behov for med den brukergruppen som senteret skal ha, sa blant annet Ulstein til beboerne.- Hvis det ikke skal være sprøyteutdeling, er dette da et tilbud som vil hjelpe de som i dag går i Nygårdsparken. Eller er det et senter for de som er kommet svært langt i rehabiliteringen? spurte Persen.

Erstatter ikke parken

Ulstein svarte at byrådet satset på en differensiert modell, og at senteret på Wergeland ville være for de som er kommet langt i rehabiliteringen.

— Dette er ikke et senter for miljøet i Nygårdsparken, men likevel innenfor det et MO-senter skal tilby, sa byråden.Persen får ikke dette til å stemme med hva som ble sagt da planene om å stenge Nygårsparken ble lagt frem.

— Detteer ikke lenger et MO-senter. Byråden kaller det et differensiert tilbud, menhan trekker seg på hva innholdet skal være. Ikke skal det være sprøyteutdeling,og brukergruppen har han innskrenket til de som er kommet langt irehabiliteringen. Åpningstidene er innskrenket til kontortid. Hvilket tilbud skal da være lavterskeltilbudet? Hvilket helhetlig ogkoordinert lavterskeltilbud skal de narkotikaavhengige i Årstad bydel få, nårde nå ikke skal få et MO-senter? spør hun.