Konsekvensene av byrådets forslag til budsjett for 2004 vil ifølge hovedtillitsvalgt Idar Reistad rasere miljøbyen Bergen. Han representerer naturviterne på Grønn Avdeling i kommunen.

Byrådsavdeling for byutvikling er budsjettaperen, med foreslåtte kutt på nær 50 millioner kroner.

Ansatte mener de omfattende nedskjæringene innen parkdriften, Grønn avdeling og miljøavdelingen har druknet helt i støyen rundt skolenedleggelser og behovene til pleietrengende eldre.

Frykter forslumming

— Bare på parkdrift er det foreslått kutt på ti millioner, noe som utgjør en tredel av det samlete driftsbudsjettet. Dette er katastrofalt. Det vil bli mindre skjøtsel og vedlikehold av grøntarealer. Blomsterprakten i Byparken må erstattes med vedlikeholdsfrie arealer. Hva slags by er det vi vil vise turistene? Nå bør det også ringe en bjelle hos det bergenske næringsliv, sier Idar Reistad.

Kommunens parksjef Sissel Lerum beskriver konsekvensene slik:

— Nedskjæringen på 10 millioner kroner vil vise igjen i prioriterte områder som den grønne aksen mellom biblioteket og Den Nationale Scene. Manglende vedlikehold vil bli merkbart i sentrale byrom og parker, fastslår hun.

Lerum har beregnet at bemanningen i parkdriften må reduseres med 25 personer hvis kuttene skal tas over lønnsutgiftene. Hvis alle skal beholde jobbene, blir det ikke en øre igjen til skjøtsel og vedlikehold.

Idar Reistad mener parker som gror igjen eller forslummes, lett kan bli omgjort til parkeringsplasser eller andre formål.

Angriper Venstre

Kommende mandag vedtar bystyret 2004-budsjettet. Hovedtillitsvalgt Idar Reistad mener byrådet klart viser at det ikke ønsker en miljøpolitikk i Bergen.

— Jeg er særlig forundret over at Venstre, som ynder å fremstille seg som et grønt parti, kan være med på dette, sier Reistad.

Foreslåtte kutt i kommunens fra før beskjedne miljøavdeling vil også ha alvorlige konsekvenser, mener den hovedtillitsvalgte.

— Hva som skjer med handlingsplanen mot luftforurensning i Bergen og arbeidet for å rydde opp i miljøgiftene i Byfjorden er nå helt usikkert. Jeg kan ikke se at det blir ansatte igjen til å følge opp disse sakene, sier Reistad.