Da byrådet i sommer ga Grieghallen tillatelse til utvidete åpningstider for alkoholfrie arrangementer, skjedde det mot innstillingene både fra Bergenhus bydel og ruspolitisk råd i Bergen.

Begge instansene gikk imot at Grieghallen fikk holde åpent utover normale tider for utesteder.

— Slike arrangementer virker som fluepapir på ungdom som vil gjøre langt mer enn det som er tillatt. Det stiller enorme krav til organisering og vakthold, slik som vi så fredag, sier Henning Warloe i Høyre.

Kulturpolitikeren vil nå be byrådet begrunne sin beslutning.

— Byrådet må stilles til ansvar for sine beslutninger, mener Warloe.

REFSER BYRÅDET: Høyres kulturpolitiske talsmann, Henning Warloe.
ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ