Hun ønsker ikke å si hva hun vil si til bystyregruppen på kveldens møte, men sier at hun må redegjøre for «de parlamentariske konsekvensene som jeg synes er mest nærliggende».

— Hva betyr det?

— For meg er det åpenbart at det vil være veldig vanskelig for Høyre å fortsatt lede et styringsdyktig flertallsbyråd dersom denne avtalen blir vedtatt, sier byrådslederen.Hun snakker om avtalen mellom Høyres gruppeleder Dag Skansen, Aps gruppeleder Harald Schjelderup og leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund, som ble presentert i går. Den skal blant annet sikre at det aldri blir lagt bybane over Bryggen.

-Uryddig og undrende

— Det er gjort en avtale i strid med den enigheten som ble fremforhandlet mellom byrådspartiene forrige uke. Jeg har over lang tid jobbet med å få på plass en enighet i byrådet, i samarbeid med gruppelederne. Jeg opplevde at vi hadde fremforhandlet en endelig enighet sammen med gruppelederne på torsdag. Derfor er det merkverdig å se på at den fremforhandlede enigheten mellom de tre blir forhandlet vekk i løpet av pinsehelgen, sier Stolt-Nielsen.

Hun legger ikke skjul på at hun er sterkt kritisk til måten gruppeleder Dag Skansen har håndtert saken.

— Jeg synes nok at det er uryddig at man velger å gå videre med forhandlinger med det største opposisjonspartiet etter at man har mottatt en formell tilbakemelding fra KrF at de ikke stiller seg bak. Jeg stiller meg også undrende til at forhandlingene ikke da blir avbrutt, og at man ender med å underskrive med det største opposisjonspartiet, sier Stolt-Nielsen.

Høyre-medlem og professor Johan Giertsen skriver i et innlegg på bt.no i dag at dersom bystyregruppen til Høyre stemmer for avtalen, er den parlamentariske konsekvensen at byrådet må gå av.— Jeg er enig med Giertsen i hans analyse, sier Stolt-Nielsen.

- To alternativer

- Er det aktuelt for deg å lede et mindretallsbyråd, dersom KrF går av?

— Det er vanskelig for meg å svare på det nå.

Stolt-Nielsen sier at bystyregruppen til Høyre har to muligheter når den møtes i kveld:

— Den kan stemme for den innstillingen som ble vedtatt i komite for miljø og byutvikling i går. Den inneholder avtalen med KrF, pluss de punktene som KrF synes man kan være med på. Eller gruppen kan forholde seg til avtalen som Dag Skansen har inngått med Harald Schjelderup og Eiler Macody Lund.

Vil redde byrådet

Leder i Bergen Høyre, Kenneth Stien, støtter byrådslederen når det gjelder avtalen med Ap.

— For avtalen medArbeiderparti mangler gyldighet i partiorganisasjonen. I avtalen leggesdet føringer som binder opp partiet i neste programperiode. Ingen andreenn partiets demokratiske organer kan forplikte partiets politikk i nesteperiode, og det gjør partiet gjennom en brei programprosess og ikke gjennomføringer som er lagt på forhånd. Derfor er det mange i partiorganisasjonen somreagerer sterkt på det som skjer, skriver Stien i en kommentar.

Han mener nå at hele Høyre må jobbe for at byrådet ikke går av.

— Går byrådet av, errisikoen høy for at vi havner i opposisjon. Det vil være dramatisk ikke barefordi vi har 35 prosent oppslutning blant velgerne og er bygget for enposisjonstilværelse, men også fordi vi da også mister all kontroll på denvidere bybaneprosess. Den kostnaden tror jeg ingen i Høyre er villig til å betale, skriver Stien.

Han bruker sterke ord for å beskrive krisen i byrådet.

— Alvoret ibybanesaken er akutt og partiet forventer at floken nå blir løst og at Høyresitter i byråd når møte er over i kveld, skriver Stien.