— Jeg er overrasket over at kommunen ikke har klar å skjøtte disse fredede byggene. Jeg trodde aldri at det skulle stå så dårlig til som det gjør, sier Ruth Grung (Ap), leder komité for miljø og byutvikling.

Grung har de siste ukene vært i samtaler med lang rekke eiere av fredede bygg i Bergen.

— Mitt inntrykk er at man i mange år har slitt med å få forståelse fra kommunen av viktigheten av å sprinkle disse byggene, sier Ap-toppen.

— Her har byrådet sviktet, sier Grung.

Skeptisk

Også SVs gruppeleder i bystyret, Oddny Miljeteig, er skeptisk.

— Etter at Lehmkuhlboden brant skulle debatten være unødvendig. Dette er en forsømmelse til langt opp over pipen, sier hun.

— Hvor ansvaret ligger, vil jeg ikke mene noe om nå, men dette må ordnes i morgen. Jeg regner med at byrådet sørger for at det blir gjort noe med umiddelbart.

- Ikke alt skal sprinkles

Lisbeth Iversen, byråd for klima, miljø og byutvikling, kjenner ikke spesielt til Sandviksboder 20. Om sjøboden burde sikres med sprinkleranlegg, vil hun derfor ikke si noe bastant om.

— Ikke alt skal sprinkles, sier Iversen.

Hun viser i stedet til at byrådet i budsjettforslaget for kommende år har satt av midler til varmesøkende kameraer, som skal gi bedre varsling om brann.

Iversen er opptatt av at man nå må dra lærdom av det som har skjedd.

— Alle erfaringene skrives ned, men jeg gidder ikke den derre «det er din feil, det er min feil».

— Det er uansett byrådet som har hatt ansvaret. Det kan de ikke løpe fra, sier Grung.

— Men vi kan gjerne sette oss sammen for å se hvordan vi kan gjøre det fremover.

«Prosjekt Bod»

Ikke bare miljøvernministeren ønsker en tøffere linje overfor huseiere som ikke sikrer byggene godt nok.

I en fersk delrapport fra «Prosjekt Bod» ber byantikvaren om at det skal vurderes å gi pålegg om sikring, istandsetting og vedlikehold med hjemmel i plan- og bygningsloven.

«Prosjekt Bod» er et resultat av Lisbeth Iversens initiativ, for å rette et spesielt fokus på sjøbodene i Sandviken og Skuteviken.

— Vi holder også på med en gjennomgang av alle de kommunale fredede byggene. I tillegg har Bergen kommunale bygg satt av en heltidsstilling til en brannfaglig utdannet person som skal styrke kompetansen.

Iversen viser til at alt dette var igangsatt før høsten sjøbodbranner.

— Men alle disse uheldige brannene har selvsagt intensivert arbeidet.