— Det er for drøyt når Mæland hevder at regjeringen forsinker fremdriften ved å legge ansvaret for Bybanen over fra Bergen kommune til fylkeskommunen. Realiteten er at selv om bybanekontoret har gjort en glimrende jobb, så har uklarheter i byrådet forsinket banen med mellom ett og to år.

Det sier Arne Jacobsen, bystyremedlem for Ap og medlem av komité for miljø og byutvikling.

Han peker også på at når fylkestinget skal vedta uttalelse om rammene for bevilgninger til riksveier i 2008, følger det ikke med noe innspill fra Bergen.

— Både fylkeskommunen og Bergen fikk saken oversendt fra veisjefen i mars. I fylkeskommunen er saken behandlet og innstillingen klar, mens byrådet har ikke fått frem noen sak. Så det holder ikke når byrådsleder Monica Mæland prøver å fremstille Bergen som bedre enn fylkeskommunen, sier Jacobsen.

Han mener Mæland heller ikke kan fraskrive seg ansvaret for forfallet i byen.

— På Torgallmenningen ligger knuste heller. De blir ikke skiftet. Nygårdsparken og Nordnesparken skulle være byens perler, men fremstår langt fra slik i dag. Selvfølgelig har forrige byråd også litt av skylden. Men det første Monica Mæland gjorde var å kutte 34 millioner kroner til parker og grøntområder. Når man gjør det, må det bli forfall, sier Jacobsen.