— Det virker som hele høringsdokumentet er kastet sammen over en kopp kaffe, et hastverksarbeid uten reelle argumenter, sier Camilla Kvasnes i foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU) ved Samdal skole.

Kampen for den lille skolen i Haugsdalen går inn i sin siste fase. I september gjorde byrådet det klart at de vil legge ned Samdal og flytte de 25 elevene til Kaland skole.

Siden har Kvasnes og resten av skolens venner kjempet for å nå frem, senest i møte oppvekstkomiteen forrige uke. Der møtte de liten forståelse fra byrådspartiene Høyre, KrF og Frp.

Blant byens beste

Tor Woldseth, Frps gruppeleder i bystyret og leder for oppvekstkomiteen, har sagt til Fanaposten at det for Frps del er «pedagogiske årsaker som gjør at vi vil legge ned skolen».

— Hvilke pedagogiske grunner, spør Kvasnes.

Og tallenes tale er temmelig klar. På kommunens egen norsktest scorer skolens elever meget godt, våren 2007 sågar best i Bergen. Og resultatene fra årets nasjonale prøver plasserer Samdal som en av byens aller beste skoler.

I tillegg viser den årlige Elevundersøkelsen at trivselen på Samdal skole er helt i toppen blant kommunens over 90 skoler. På samtlige målinger scorer Samdal høyere enn Kaland skole.

— Det er umulig å skjønne argumentasjonen. Vi har dessuten bedre PC-tetthet og godt med annet moderne utstyr, sier Kvasnes.

- For liten skole

— Det fremholdes hele tiden at penger ikke er grunnen til at de vil legge ned. Det kan ikke være sant. Alle andre argumenter faller jo i fisk. Det er klart det er pengene det går i, sier Kvasnes.

Det vil ikke skolebyråd Tomas Moltu (KrF) være med på.

— Jeg er klar over at elevene på Samdal har levert gode resultater, sier Moltu.

Han mener likevel at Samdal skole er for liten.

— Den har like mange elever som det normalt er i én skoleklasse.

Det er et argument uten innhold, mener Kvasnes.

— Ingen undersøkelser underbygger noe av det som er påstått og brukt som fakta i byrådets høringsutkast, sier hun.

Støttes av Frp

FAU Samdal bestrider nemlig også lovligheten av byrådets vedtak. De mener loven krever at skolenedleggelser ikke behandles som ordinære budsjettsaker, men som en kommunal forskrift.

Det innebærer at nedleggelse først skal konsekvensutredes, og deretter sendes på høring med normalt to måneders høringsfrist. I saken om Samdal skole glimrer konsekvensanalysen med sitt fravær og høringsfristen var på rundt tre uker.

Mens byrådet og dermed også Frp i Bergen vil legge ned Samdal skole, støtter Frps utdanningspolitiske talsmann på Stortinget, Anders Anundsen, FAU Samdals tolkning av loven. Han henter støtte fra kunnskapsministeren som svarte på spørsmål om skolenedleggelser i mars, fra nettopp Anundsen.

— Vi har tatt kontakt med Fremskrittspartiet i Bergen for å orientere om vårt syn i saken, skriver Anundsen i en e-post til FAU Samdal.

Også fylkesmannen er kontaktet i saken. I dag skal svaret derfra gå ut til partene. Hos fylkesmannen vil de ikke kommentere saken, men konklusjonen er den samme som Anundsens og FAU Samdals: skolenedleggelse skal behandles som kommunal forskrift.

— Vi har fulgt alle prosedyrer. Det har vi sjekket ut med kommuneadvokaten, sier Tomas Moltu til påstandene.

Hva synes du om at skolen kan bli nedlagt? Kommenter her!

GOD SOM LITEN: Med sine 25 elever er Samdal skole en av byens aller minste. For liten til å bestå, mener skolebyråden. - Samdal er en god skole, det er bevist en rekke ganger, svarer Camilla Kvasnes.
Knut Strand