• Kommunen må trekke klagen til Likestillings- og diskrimineringsombudet og si unnskyld til handikappede Guri Anne Nesdal Egge, tordner Oddny Miljeteig (SV).

Onsdag skrev BT om alenemoren Guri Anne Nesdal Egge som har cerebral parese og trenger praktisk hjelp fra brukerstyrte personlige assistenter (BPA).

I en uttalelse slår Likestillings— og diskrimineringsombudet fast at Egge er blitt diskriminert og at Bergen kommune har brutt sin plikt til individuell tilrettelegging.

— Pinlig at de klager

Kommunen har nå klaget på LDOs uttalelse. Det får Oddny Miljeteig, gruppeleder for SV i Bergen, til å se rødt.

— Det hjelper ikke om kommunen er uenig i at Egge er diskriminert når hun opplever det sånn og attpåtil får medhold av ombudet, sier Miljeteig.

TRENGER PRAKTISK HJELP: Guri Anne Nesdal Egge har cerebral parese og trenger hjelp til nærmest alle praktiske gjøremål. Men siden 2009 er timeantallet med hjelpeassistenter redusert fra 101 til 63,5 timer i uken.
ØRJAN DEISZ

Sv-politikeren mener det hele er pinlig.

— Kommunen svarer altså med å klage saken videre. Det reagerer jeg voldsomt på, tordner hun.

— Dette er ikke første gangen. Kommunen har en veldig dårlig historie når det gjelder behandling av funksjonshemmede og deres pårørende. Derfor burde byråden ha vært aldri så lite ydmyk, fortsetter hun.

- 84 prosent er fornøyde

Det er byråd Hilde Onarheim (H) uenig i.

— Det er ikke grunnlag for å påstå at kommunen behandler funksjonshemmede dårlig. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i 2013 hvor 84 prosent oppga å være veldig fornøyd eller fornøyd i forhold til hvordan de ble møtt av kommunen, svarer hun i en mail.

— At kommunen er uenig i at Egge er diskriminert, er ikke det samme som at vi ikke tar på alvor de innvendingene Egge har kommet med. Klagen til LDO ble fremsatt i mars 2012, og det er jobbet mye de senere år med hvordan kommunen kan bli enda bedre i sin kommunikasjon med brukerne, fortsetter Onarheim.

- Ikke alle er like tøffe

Miljeteig understreker at denne typen saker handler om personlige og sårbare ting. Da kan det være vanskelig å stå fram i avisen eller klage til kommunen.

_DSC5516.jpg
ELIAS DAHLEN

— Det skal ikke være sånn at folk er nødt til å gjøre politikk av seg selv og blottlegge seg helt for å bli behandlet på en god måte, sier politikeren.Hun roser Egge for å være tøff som står frem, men er bekymret for andre som ikke roper like høyt.

— Det er ikke alle som er like tøffe. Når dette er behandlingen av en så ressurssterk og tøff dame, lurer jeg på hvilken behandling de som er mer beskjedne får. Det ser nesten ut som om kommunen spekulerer i dette, for da blir det billigere for dem, sier hun.

Det stemmer ikke, ifølge byråd Onarheim.

— Egge og andre som mener de ikke får det de har krav på, benytter aktivt sin mulighet til å påklage kommunens vedtak til Fylkesmannen. Det er gjort også i denne saken, og Fylkesmannen har opprettholdt kommunens vedtak, sier hun.

— På tide å belite seg

Rune Bakervik, leder i byrådets komité for helse og sosial, har også lest saken.

— Jeg er først og fremst veldig glad på Egge sitt vegne, sier han om LDOs klare uttalelse.

Bakervik er langt på vei enig med Miljeteig.

— Jeg mener at det nå kanskje er på tide å belite seg, beklage og be Egge om et oppklarende møte slik at denne saken kan få en så god løsning for henne som mulig.